Logo
  • Opinie
  • 14 juli 2016

Feiten en fabels: hoe werkt die WKR nu echt?

De werkkostenregeling (WKR) heeft werkgevers heel wat kopzorgen gekost. Niet omdat de regeling nu zo ingewikkeld is, maar omdat er zóveel verhalen over de ronde deden. Toch klopt lang niet alles wat over de WKR is verteld. Wilt u de WKR goed kunnen benutten, voor uw organisatie en de werknemers? Dan moet u de feiten van de fabels kunnen onderscheiden!

1: De WKR is nadelig voor onze organisatie

Veel werkgevers denken dat ze door invoering van de WKR veel fiscaal voordeel zijn kwijtgeraakt. Dat is echt een fabeltje! Gemiddeld genomen gaan werkgevers er niet op voor- of achteruit. Het totale fiscale voordeel dat zij kunnen behalen, is gelijk gebleven. Wel hebben werkgevers nu veel meer mogelijkheden om zelf te kiezen welke zaken ze fiscaal voordelig willen aanbieden. Voor werkgevers die goed nadenken over arbeidsvoorwaarden en extra’s voor het personeel, is de WKR dus uiteindelijk juist voordeliger.

2: Onze salarisafdeling regelt die WKR wel

Veel werkgevers én HR-professionals schrikken terug voor fiscale regelgeving. Ze denken dat ze dit soort zaken beter aan de salarisprofessional of de accountant kunnen overlaten. Dat is bij de WKR echter zeker niet het geval. De WKR biedt namelijk vooral kansen om een mooi pakket arbeidsvoorwaarden te bieden. Dat is juist een taak van HR en de werkgever. Zij weten waar de organisatie waarde aan hecht en waar werknemers behoefte aan hebben. Het is dus zaak dat werkgever en HR-professional voldoende kennis hebben van de WKR. Alleen zo kunnen ze zorgen voor een aantrekkelijk én voordelig arbeidsvoorwaardenpakket.

3: We mogen 1,2% van de loonsom besteden aan leuke extra’s

De vrije ruimte is de grootste vernieuwing van de WKR. De werkgever mag immers – binnen ruime grenzen – zelf bepalen hoe hij deze besteedt. Inderdaad, ook aan leuke extra’s voor het personeel! Wil een organisatie werk maken van aantrekkelijk werkgeverschap? Dan is het zelfs een goede optie om de fiscale ruimte te besteden aan interessante vergoedingen voor werknemers. Dat kunnen natuurlijk ook leuke én nuttige zaken zijn, zoals sportfaciliteiten. Zo kan de werkgever twee vliegen slaan in één klap.

4: Door de WKR moeten we ons fietsplan opgeven

De media stonden er bol van. De WKR betekent het einde van de geliefde fiets van de zaak! Dit is echter onzin. Hoewel voor de fiets van de zaak geen gerichte vrijstelling bestaat, kan de werkgever het fietsplan gewoon nog aanbieden. Voor dit soort zaken is immers de vrije ruimte bedoeld. Veel werknemers hechten grote waarde aan het fietsplan, dus het kan zeker de moeite waard zijn om de vrije ruimte hiervoor beschikbaar te stellen. Bovendien draagt fietsen ook nog eens bij aan de vitaliteit en gezondheid van werknemers.

5: De goedkoopste optie is de WKR helemaal niet gebruiken

Wie simpelweg geen vergoedingen en verstrekkingen biedt aan werknemers, is het voordeligst uit. Toch? Hoewel dit logisch klinkt, is het niet waar! Als een werkgever vergoedingen en verstrekkingen aan zijn werknemers biedt, is dit inderdaad een kostenpost. Maar de werkgever kan ook het cafetariamodel benutten. Hij geeft dan werknemers de kans om een deel van bijvoorbeeld hun brutoloon in te ruilen voor extra’s. Werknemers hebben hier fiscaal voordeel van, want zij betalen geen loonheffingen over deze zaken. Ze kunnen dus aantrekkelijke extra’s voordelig aanschaffen van hun brutoloon. Voor de werkgever is dit nóg voordeliger: hij betaalt de vergoeding of verstrekking niet, maar bespaart wel de werkgeverslasten over het loon dat de werknemer inruilt. Werkgevers besparen dus méér door de WKR handig te benutten.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.