Logo
  • Nieuws
  • 14 maart 2014
  • Lianne Bouman

Betere handhaving detachering EU-werknemers

Het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper) van de EU heeft ingestemd met een compromistekst voor een richtlijn die de detachering van werknemers uit andere lidstaten beter handhaafbaar moet maken. De richtlijn biedt een betere bescherming van de werknemers en gaat misbruik en omzeiling tegen.

Beeld Betere handhaving detachering EU-werknemers

Het gaat om het richtlijnvoorstel voor de handhaving van de detacheringsrichtlijn 96/71 waarover de afgelopen jaren stevig is onderhandeld. Instemming van het Europees Parlement (EP) wordt verwacht in april, waarna de richtlijn door de Raad en het EP kan worden vastgesteld.

Compromistekst

In de compromistekst wordt onder meer het volgende voorzien:

  1. Wat betreft de administratieve eisen en nationale controlemaatregelen (artikel 9) is in de tekst een evenwicht bereikt tussen de noodzaak om rechtszekerheid en transparantie voor de dienstverrichters te waarborgen, en de noodzaak om de bevoegdheid van de lidstaten te erkennen. Volgens de richtlijn mogen de lidstaten alleen gerechtvaardigde en evenredige administratieve eisen en controlemaatregelen opleggen om daadwerkelijke naleving van deze richtlijn en van Richtlijn 96/71/EG af te dwingen.
  2. Wanneer uit situaties of nieuwe ontwikkelingen zou blijken dat de bestaande administratieve eisen en controlemaatregelen niet volstaan of niet doeltreffend zijn, kunnen de lidstaten ook andere gerechtvaardigde en evenredige administratieve eisen en controlemaatregelen opleggen. Alle getroffen maatregelen moeten aan de Commissie worden gemeld. De dienstverrichters moeten er via één centrale nationale website kennis van kunnen nemen. Dit proces van monitoring houdt geen voorafgaande toestemming in.

Elke drie jaar zal de noodzaak worden beoordeeld van aanpassingen van de sleutelbepalingen van de richtlijn.

Masterclass grensoverschrijdende arbeid

Of het nu om één dag gaat, of om een uitzending van vijf jaar, het heeft voor u gevolgen op het gebied van de fiscaliteit, sociale zekerheid, pensioen, arbeidsvoorwaarden, migratierecht en salarisadministratie. Bent u op de hoogte van alle consequenties voor u als werkgever? Meer informatie

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.