Logo
  • Achtergrond
  • 2 mei 2016
  • Compagnon

Met Total Workforce Management komen flex en vast bij elkaar

Vast en flex, voor HR zijn het vaak nog twee gescheiden werelden. Nu de tweede groep groeit en blijft groeien, staan organisaties voor een nieuwe uitdaging: het managen van ál het talent ofwel Total Workforce Management. Welke rol vervult HR in dit speelveld?

“Als je de juiste mensen, op de juiste plaats, op het juiste moment wilt hebben, moeten die werelden bij elkaar komen.” Rob de Laat, directeur Staffing Management Services en Hetty Moll, directeur Compagnon, zijn het eens. Hij organiseert de inhuur van flexwerk, zij organiseert juist recruitment van vaste medewerkers. Een dubbelinterview over Total Workforce Management.

Tijdens de HRtechWorld 2016 conferentie in Londen, een van de grootste HR events in Europa, viel niet één keer het woord ‘flex’.

Rob de Laat: “En dat terwijl bijna 35 procent van de werkenden niet op de loonlijst staat. Die groep zal alleen maar blijven groeien. Want werknemers kiezen steeds vaker voor zelfstandigheid en organisaties kiezen voor flexwerkers om snel te kunnen schakelen in een veranderlijke omgeving. Nu er naast vaste medewerkers ook veel zzp’ers en andere vormen van tijdelijk personeel bij organisaties rondlopen, is het een grote uitdaging om in kaart te brengen wáár zich wélk talent bevindt. HR en inkoop zouden daar gezamenlijk zicht op moeten krijgen.”

Hetty Moll: “Het verbaast me dat op een HR beurs niet één keer het woord 'flex' valt, maar het laat wel zien dat bij HR niet altijd wordt gedacht dat HR óók verantwoordelijk is voor iedereen die niet op de loonlijst staat zoals payrollers, zzp’ers, uitzendkrachten en interimmers. Vaak is dit nog exclusief het terrein van de afdeling inkoop."

Kort gezegd gaat HR over talent management, workforce management en het in lijn brengen van talent met de doelen van de organisatie. Inkoop is gefocust op kostenbesparing, de kwaliteit van leveranciers en uitgaven. Maar hebben te maken met het aantrekken en inzetten van de juiste mensen...

Moll: “Precies! Deze twee werelden moeten samenkomen om elkaars doelen, capaciteiten en expertise te kennen én te gebruiken. Dit is onderdeel van Total Workforce Management: de inhuur van flex en recruitment van vast moeten in één proces zitten. Dus geen aparte silo’s voor vast en flex maar het samenbrengen van het aantrekken en managen van ál het talent.

De Laat: “Nu is de relatie tussen HR en inkoop nog vaak een ingewikkeld web. HR en hiring management hebben hierdoor slecht zicht op het talent dat ze in huis hebben of juist waar behoefte aan is. Dat is inefficiënt, duur en bedrijven kunnen minder snel schakelen.”

Moll: “Total Workforce Management geeft transparantie en inzicht. Ook je interne arbeidsmarkt wordt optimaal ontsloten. Je hebt een enorm voordeel ten opzichte van de concurrent als je een volledig beeld hebt van waar het toptalent zit.”

Zijn recruitment van vast personeel via RPO (Recruitment Process Outsourcing) en het organiseren van flex via MSP (Managed Service Provider) aparte vakken? Bewegen jullie je ook in twee verschillende werelden?

Moll: “Ik denk dat voor beide geldt: zoek je de beste sollicitant of de beste kandidaat? Voor de beste kandidaat moet je je vaak meer inspannen. De beste kandidaat voor een vaste functie heeft meestal al een werkkring en is hooguit latent op zoek naar een nieuwe uitdaging.”

De Laat: “Bij flex zoek je naast de juiste kwaliteiten ook naar iemand die op dat moment beschikbaar is. Wat ons bindt is het kandidaatgericht werken. In onze optiek kijkt een goede MSP niet naar de beste leveranciers van flexibel personeel, maar naar de beste kandidaat.”

Moll: “Of het nu om vast of flex gaat, je wil die beste kandidaat niet missen. De beroemde uitspraak Jim Collins ‘Get the right people on the bus, then decide where to go’ geldt voor zowel vast personeel als ingehuurde krachten. Onderzoek van de Boston Consulting Group wijst uit dat recruitment, van alle aandachtsgebieden van HR, de hoogste impact heeft op het bedrijfsresultaat. Een organisatie is immers niets meer, dan een verzameling van mensen; winnen of verliezen valt of staat met de kunst om de juiste samenstelling van het team te realiseren, zowel kwantitatief (aantallen, verhouding flex-vast) als kwalitatief."

Total Workforce Management gaat ook over het flexibel bewegen, of krachten nu vast of flex zijn...

De Laat: “De beste vorm van flex begint bij de eigen mensen. De interne arbeidsmarkt wordt te vaak vergeten als er gesproken wordt over flex. Met Total Workforce Management ben je als werkgever beter in staat mensen en teams in het bedrijf met elkaar in contact te brengen - je vergroot mobiliteit, zowel extern als intern.”

Moll: “Dit kunnen meebewegen met veranderingen in de maatschappij is van levensbelang voor een organisatie. Het maakt de kans een stuk kleiner dat op den duur gedwongen afscheid moet worden genomen van mensen, omdat zij niet zijn uitgedaagd om mee te bewegen met de organisatie die móet veranderen om te kunnen blijven voortbestaan.”

Total Workforce Management = flex + vast?

Moll: “Total Workforce Management is veel meer dan de optelsom van RPO (Recruitment Process Outsourcing) en MSP (Managed Service Provider). Het stijgt boven deze twee werelden uit. Het gaat om het kijken naar de dynamiek van de organisatie en het nemen van de regie in al die complexe relaties.”

De Laat: “Je creëert bovendien een veel sterkere link, betrokkenheid en productiviteit bij álle talenten binnen je bedrijf - personeel en flexibele werkers. Dit is belangrijk omdat innovatie vaak plaatsvindt op de grenzen van ál die verschillende domeinen, in dit geval die van de vaste en flexibele krachten.”

Interview: Hugo-Jan Ruts, tekst: Juliette de Swarte. Dit artikel komt uit het Zipmagazine HR & Tech. Vast & Flex. Gouden combinaties?

Compagnon is HR-specialist en biedt complete oplossingen voor recruitment-, flex- en careermanagement.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.