Logo
  • Opinie
  • 17 februari 2014

Wordt u vervangen door een robot?

Onlangs deed Google-topman Eric Schmidt een opmerkelijke uitspraak over de wereldwijde werkgelegenheid. Volgens hem zullen technologische ontwikkelingen de komende decennia voor een gigantische banenvernietiging gaan zorgen. “Het is een race tussen computers en mensen – en mensen moeten zien te winnen,” aldus Schmidt.

Ook in een special van het Britse zakenblad The Economist wordt gewaarschuwd voor een ‘baanloze groei’. En volgens een recente studie van Oxford University zou bijna de helft van de huidige banen de komende twintig jaar geautomatiseerd kunnen worden! Wordt uw baan straks ingevuld door een robot?

De klappen vallen vooral in de middenklasse-banen: veelal administratief (kantoor)werk, ambtenarij, secretariaat, financiële dienstverlening, staffuncties et cetera. Dit beeld wordt ook in Nederland bevestigd, waar de afgelopen tijd duizenden kantoorbanen zijn verdwenen (met name in de financiële sector) - banen die niet meer terug zullen komen ondanks een aantrekkende economie. De fotodeeldienst Instagram werd in 2012 voor ongeveer een miljard dollar verkocht aan Facebook; het bedrijf had 30 miljoen klanten en 13(!) werknemers. Kodak, dat even daarvoor faillissement aanvroeg, had op zijn hoogtepunt daarentegen 145.000 werknemers.

Ook in het rapport Naar een lerende economie dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid eind vorig jaar uitbracht komt een beeld naar voren van ‘uitholling van de middenklasse’. Dit hoeft overigens niet automatisch te leiden tot vermindering van de werkgelegenheid in het algemeen: door technologie verdwijnen banen op het middenniveau, terwijl er tegelijkertijd nieuwe banen aan de onder- en bovenkant van de arbeidsmarkt ontstaan. Aan de onderkant hebben we het dan over werkzaamheden die ‘persoonlijk’ geleverd moeten worden, zoals door schoonmakers, kappers, kelners, bewakers, medewerkers in de kinderopvang et cetera. Aan de bovenkant gaat het dan bijvoorbeeld over de kennisintensieve dienstverlening, chirurgen en de creatieve sector.

Wat dit precies gaat betekenen voor de samenstelling van de Nederlandse beroepsbevolking in de komende jaren, weet niemand met zekerheid. Wel zeker is dat u vanuit HR hier nu al beleid op moet ontwikkelen op terreinen als talentmanagement, strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid.

Producttips

Ook interessant

Best practices in HR
In dit rapport hebben we 21 HR-best practices voor u verzameld, die het hele spectrum van de HR-portfolio bestrijken.

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.