Logo
  • Achtergrond
  • 17 december 2020
  • Redactie HR Praktijk

'HR en Communicatie kunnen naar aanleiding van covid-19 veel waarde toevoegen'

Sascha Becker kreeg onlangs de prijs voor Communicatieman van het jaar uitgereikt door Logeion, de beroepsvereniging van communicatieprofessionals. Hij is auteur van het boek ‘De employee journey’ en gelooft heilig in het belang van een goede samenwerking tussen HR en Communicatie. HR Praktijk sprak de kersverse winnaar en stelde hem een aantal vragen.
Beeld 'HR en Communicatie kunnen naar aanleiding van covid-19 veel waarde toevoegen'

Je bent Communicatieman van het jaar. Proficiat. Maar eigenlijk ben je ook een HR-man: je hebt in elk geval een hart voor HR...
Dank je wel. En ja, klopt. Ik heb een missie en die sluit inderdaad aan bij het HR-vak en het communicatie-vak: aligned medewerkers. Het is mijn overtuiging dat duurzame waardecreatie begint met en bij aligned medewerkers. Aligned medewerkers zijn productiever, leveren blije klanten op en dat creëert uiteindelijk duurzame organisatiewaarde. Daarover gaat ook mijn boek ‘De employee journey’.

Waarom maak jij je zo druk over de employee journey?
Omdat ik denk dat het voor ieder mens van essentieel belang is om gelukkig te zijn met het werk dat hij doet. Helaas is dat nu nog niet het geval. Ik ben van mening dat HR en Communicatie veel intensiever met elkaar moeten werken om daar verandering in te brengen en wil graag die brug slaan. Samen kunnen we er namelijk voor zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek komen en de juiste dingen doen. Dan creëer je alignment. Het gaat niet alleen over instroom maar ook over door- en uitstroom. Dat vraagt goede communicatie: vanuit de directie, vanuit leidinggevenden en vanuit de medewerkers zelf. Medewerkers schreeuwen om ander leiderschap: er is werk aan de winkel.

Waar zie jij kansen voor HR en Communicatie?
Ik zie veel kansen, maar dat vraagt wel om verdieping en samenwerking. En om de connectie te maken met de business. Te luisteren naar wat er speelt. Te observeren en met de observaties wat te doen. Het vraagt om een strategische kijk op HR en ik vind dat daar nog een wereld te winnen is. Ik zie teveel HR-afdelingen op goed gevoel acteren, terwijl HR juist bij uitstek gebruik moet maken van de data die ze heeft. Overigens zie ik hetzelfde gebeuren bij Communicatie, die zouden wat mij betreft ook een veel strategischere rol moeten pakken.

Helaas zie ik nu te vaak communicatie-afdelingen die onvoldoende bezig zijn met waardecreatie en vooral bezig zijn met output; het produceren van de beroemde spiegeltjes en kraaltjes. Of iets wel of niet ‘on brand’ is of de juiste ‘tone of voice’ voelbaar is. Dat is niet onbelangrijk. Toch is het in mijn beleving vooral van belang om niet in losse middelen te denken, maar continu keuzes te maken op basis van een gedegen strategie die vooral tot doel heeft om de ambities van de organisatie te realiseren. Aan welke knoppen moet er gedraaid worden om duurzame verandering te realiseren en de hele organisatie te alignen zodat we samen ‘waarde’ creëren? Met en voor elkaar.

Jij helpt vanuit jouw bureau PROOF veel organisaties met transformaties, met veranderingen. Hoe pak je dat aan? Ook met het oog op alle veranderingen waar we op korte termijn mee te maken krijgen?
Een succesvolle transformatie vraagt op basis van mijn ervaring om een integrale aanpak met een innerlijke en uiterlijke dimensie, op individueel en collectief niveau. HR en Communicatie kunnen bij de veranderingen naar aanleiding van covid-19 veel waarde toevoegen door de oprechte dialoog tussen alle lagen van de organisatie te faciliteren en te stimuleren. Zaken bespreekbaar te maken. De brug te slaan tussen de diverse afdelingen. Te reflecteren, te inspireren en te activeren. Complexe zaken te vertalen naar iets dat alle stakeholders begrijpen.

Dan is het wel zaak te acteren op strategisch niveau, te begrijpen wat er speelt in de buitenwereld. En de vertaalslag te maken naar jouw organisatie. En te luisteren. Daarna is het zaak eerst een goede strategie te ontwikkelen en een visie op leiderschap. En te werken aan de verbeterpunten van de employee journey. Ook voor dit laatste geldt: you can’t eat an elephant in one bite. Dus hak het traject in stukken en werk stap voor stap aan verbeteringen. 

Je legt de nadruk op luisteren...
Klopt. Werken aan een optimale employee experience begint met connectie maken met alle stakeholders en oprecht luisteren. Je moet weten wat er speelt. Enerzijds moet je weten waar de top naartoe wil op de korte en langere termijn. Aan de andere kant moet je weten wat er leeft: echt leeft. Sentiment. Emoties. Zorgen. Ideeën. Pas dan kun je ook de juiste dingen doen en weet je aan welke knoppen je, samen met bijvoorbeeld Communicatie, moet draaien om impact te hebben.  

Wat verwacht jij de komende maanden?
De employee journey vraagt meer aandacht dan ooit tevoren. Het is zaak dat organisaties blijven werken aan een sterk werkgeversmerk, aan het betrokken houden van hun mensen, aan het oog hebben voor de business en aan het doorgaan met alle aanpassingen naar aanleiding van covid-19. Ontwikkel een goed plan en laat je helpen. Het wiel is al vaak uitgevonden en de lessen uit verandertrajecten helpen om succesvol te zijn in de toekomst.

En jouw doel?
Mijn doel  is om zoveel mogelijk professionals uit communicatie en HR met elkaar te verbinden en een beweging op gang te brengen. Een beweging waarin we op een strategisch-pragmatische manier werken aan een optimale employee experience voor iedereen.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.