Logo
  • Opinie
  • 2 december 2021

Enkele arbeidsrechtelijke Sinterrechtspraken

Heerlijk avondje is weer bijna gekomen, dus tijd voor wat arbeidsrechtelijke Sinterrechtspraak. Zoals Zwartepietendiscussie, Bagatelletters, Fantasiaboeken, Sinterklaaspakken en Gedichten.

Zwartepietendiscussie

De directeur van een antidiscriminatiebureau nam tijdens de Sinterklaasintocht deel aan een protest. Hij heeft toen iets tegen de politie geroepen over inperking van het recht om te protesteren tegen Zwarte Piet. Hiervan zijn opnames gemaakt en deze zijn op het NOS-journaal getoond. Werkgever was not amused. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden. Het Hof kende de directeur wel een hogere billijke vergoeding toe dan de kantonrechter.

ECLI:NL:GHAMS:2021:849

Bagatelletters

Een werknemer bij wie tijdens de uitgangscontrole o.m. vijf chocoladeletters in haar zak en tas werden aangetroffen werd op staande voet ontslagen. Dat ontslag hield in hoger beroep uiteindelijk geen stand.

ECLI:NL:GHDHA:2019:3370

Fantasiaboeken

Een werknemer van een boekendrukker werd op staande voet ontslagen wegens diefstal van drie boeken. Werknemer zei toestemming te hebben gekregen dat hij die boeken mocht meenemen voor zijn drie nichtjes als cadeau voor Sinterklaas. Werkgever ontkende. In hoger beroep werd geoordeeld dat werkgever hiervan bewijs had geleverd. Werknemer had terecht met de roe gekregen.

ECLI:NL:GHARL:2017:4675

Sinterklaaspakken

Een paar dagen na pakjesavond 2006 werd een uitspraak gepubliceerd waarin de arbeidsovereenkomst van een werknemer werd ontbonden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding vanwege o.m. het gebruik van de verhuuropbrengst van Sint- en Piet-pakken voor privé-uitgaven van werknemer.

ECLI:NL:RBLEE:2006:AZ4046

'Sinterklaasactie'

Een medewerker van een stichting die zich bezig houdt met ondersteuning van mensen met een beperking wordt op staande voet ontslagen. Een van de redenen hiervoor is dat hij binnen een week nadat hij werkgever had aangegeven niet alleen durven te zijn met cliënten, op 4 december 2016 op een foto stond met vier cliënten van een logeerboerderij met wie hij Sinterklaas stond te vieren. Het ontslag op staande voet houdt geen stand, maar de arbeidsovereenkomst wordt wel ontbonden.

ECLI:NL:RBNNE:2017:1968

Gedicht

En een politieagent kreeg ten slotte een disciplinaire straf opgelegd op grond van plichtsverzuim door op een kerstviering, verkleed als Sinterklaas, een collega ten overstaan van ongeveer 140 collega’s voor schut te zetten door o.m. de volgende tekst voor te dragen:

“Op de werkvloer heb je met een collega iets willen opbouwen.

Nota bene een collega die op het punt stond om te gaan trouwen.

Zoals iedereen weet is het zover niet gekomen en uit elkaar gespat zijn al jouw dromen.

Je hebt liggen vloeken en schelden en tieren, maar je zult toch helemaal alleen dit jaar kerstmis moeten vieren”.

ECLI:NL:RBLIM:2018:8085

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.