Logo
  • Nieuws
  • 28 maart 2014
  • Mariel Hovemann

Per 1 april nieuw afspiegelingsbeginsel van kracht

Als er sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen waarbij het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast, komen per 1 april a.s. AOW-gerechtigden het eerst in aanmerking voor ontslag.

Beeld Per 1 april nieuw afspiegelingsbeginsel van kracht

Nu kan bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen een doorwerkende AOW-er niet voor ontslag in aanmerking komen, omdat hij meer dienstjaren heeft dan een 55-jarige werknemer in dezelfde leeftijdsgroep (55 jaar en ouder) binnen dezelfde categorie uitwisselbare functies. Dit is niet de bedoeling geweest. Dit ongewenste en onbedoelde effect van de regelgeving wordt in het Ontslagbesluit aangepast. De aanpassing van het Ontslagbesluit gaat in per 1 april 2014.

Afspiegelingsbeginsel

Het afspiegelingsbeginsel kent vijf categorieën. De categorie met de hoogste leeftijdsgroep (55 jaar en ouder, art. 4.1 lid 1 Ontslagbesluit) wordt gewijzigd in 55 jaar tot de AOW-leeftijd. Hierdoor komen AOW-gerechtigde werknemers in geval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen het eerst voor ontslag in aanmerking. Daarnaast wordt bepaald dat binnen de groep AOW-gerechtigde werknemers de werknemers met het kortste dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking komen. Daarvoor is artikel 4.1 lid 2 toegevoegd.
De aanpassing van het Ontslagbesluit voorkomt dat een werknemer die voor zijn inkomen aangewezen is op het verrichten van arbeid zijn plaats moet afstaan aan een AOW-gerechtigde werknemer voor wie dat niet het geval is.

Seminar Ontslagrecht en ontslagvergoeding 2014

Arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers eindigen op verschillende manieren. Dit seminar behandelt alle mogelijke beëindigingsvormen. Meer info >

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.