Logo
 • Achtergrond
 • 10 juni 2016
 • Monique van de Graaf
Exclusief artikel

Checklist einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Als u en een werknemer het met elkaar eens zijn de arbeidsovereenkomst te beëindigen, is er sprake van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Deze vorm van beëindiging van de arbeidsovereenkomst is de meest eenvoudige, vooral als de werknemer een nieuwe werkgever heeft gevonden.
Beeld Checklist einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

De afspraken over de beëindiging leggen u en de werknemer vast in een beëindigingsovereenkomst, veelal gekwalificeerd als een  vaststellingsovereenkomst. Om rechtsgeldig een beëindigingsovereenkomst te kunnen sluiten geldt als eis dat deze schriftelijk moet zijn aangegaan (artikel 7:670b BW). De uitgangspunten en een checklist aan de hand van vragen.

Uitgangspunten einde met wederzijds goedvinden

 

 • Van wederzijds goedvinden is alleen sprake als zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen en de werknemer toont daar begrip voor, bijvoorbeeld omdat er geen werk meer is, wil dat nog niet zeggen dat de werknemer daarmee te kennen geeft dat ook hij instemt met de beëindiging ervan.
 • Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden gelden geen opzegverboden, er hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen (zie echter hierna de opmerking over de fictieve opzegtermijn) en er geldt geen preventieve ontslagtoetsing.
 • Beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden zal de WW-uitkering van de werknemer in gevaar brengen wanneer het initiatief tot de beëindiging wordt genomen door de werknemer.
 • Houd er rekening mee dat een eventuele WW-uitkering in elk geval pas zal ingaan na afloop van de opzegtermijn die de werkgever zou hebben moeten hanteren als er geen sprake zou zijn geweest van wederzijds goedvinden, maar van opzegging.
 • Denk eraan de werknemer erop te wijzen dat het verstandig is juridisch advies in te winnen. Wanneer de werknemer dat, al dan niet op advies van de werkgever, heeft gedaan, is het voor hem moeilijker achteraf op het beëindigen van de overeenkomst terug te komen.
 • U bent verplicht de werknemer er in de schriftelijke beëindigingsovereenkomst op te wijzen dat hij een wettelijke bedenktermijn heeft van twee weken. Binnen die termijn mag de werknemer na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst de beëindigingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen buitengerechtelijk ontbinden. Wijst u de werknemer niet op zijn wettelijke bedenktermijn dan wordt de bedenktermijn verlengd van twee weken naar drie weken. De bedenktermijn betreft een bepaling van dwingend recht die niet mag worden weggecontracteerd.
 • Bij een instemming van de werknemer met de opzegging door de werkgever is er geen sprake van een beëindigingsovereenkomst. Een instemming betreft immers een eenzijdige rechtshandeling en een overeenkomst is juist wederkerig.
 • Bij een ontslagname door de werknemer is er geen sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. De werkgever hoeft niet in te stemmen met de opzegging. De werknemer kan zonder een zeer goede reden niet terugkomen op zijn ontslagname.
 • Als een werknemer tijdens ziekte akkoord gaat met beëindiging met wederzijds goedvinden van de arbeidsovereenkomst, zal dat voor UWV aanleiding zijn om geen ZW-uitkering aan de werknemer uit te betalen. De werknemer heeft namelijk door zijn recht op loondoorbetaling tijdens ziekte prijs te geven UWV benadeeld. UWV zal een aanvraag voor een WW-uitkering ook weigeren wegens een benadelingshandeling.
 

Checklist beëindiging wederzijds goedvinden

• Is er werkelijk sprake van wederzijds goedvinden?
o Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de werkgever en de werknemer over de beëindiging.
o Beide partijen wilden de overeenkomst beëindigen.
o Er lag geen voorstel van een van beide partijen dat door de ander min of meer noodgedwongen

Verder lezen?

U kunt dit artikel helemaal lezen als u bent geregistreerd en ingelogd.

Gratis registreren

Krijg toegang tot exclusieve content
Registreren

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord
Inloggen

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.