Logo
  • Achtergrond
  • 20 maart 2011
  • Peter van den Hout

Bereken de hoogte van de ontslagvergoeding

Als iemand wordt ontslagen, komt de kantonrechter er meestal niet aan te pas. Werkgever en werknemer komen vaak onderling een ontslagvergoeding, ook wel gouden handdruk, overeen. Voor de werknemer is het in deze belangrijk om in hoog te houden of het ontvangen van de ontslagvergoeding hem niet verwijtbaar werkloos maakt. Voor de werkgever is het belangrijk om op te letten op het af te dragen percentage belasting.

Het is mogelijk dat een werknemer vervroegd met pensioen gaat en vervolgens van de werkgever een ontslagvergoeding mee krijgt. Deze gouden handdruk dient dan als inkomensoverbrugging tot het ingaan van pensioenuitkering. Het is hierbij wel altijd belangrijk om te beoordelen of de ontslagvergoeding loon uit dienstbetrekking vormt. De Wet VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (VPL) bepaald dat de inhoudingsplichtige 26 procent extra loonbelasting is verschuldigd over de ontslagvergoeding bij vervroegd uitkeren. Dit is dus niet het geval wanneer de ontslagvergoeding bedoeld is als overbruggingsregeling tussen twee verschillende banen.

Berekening via kantonrechtersformule

Wanneer werkgever en werknemer het niet eens kunnen worden over de ontslagvergoeding kan de zaak voorgelegd worden aan de kantonrechter. Deze beoordeelt de hoogte van de uitkering aan de hand van de kantonrechtersformule. Deze formule wordt ook veelvuldig als standaard gebruikt voor berekening van de ontslagvergoeding zonder dat de kantonrechter er aan te pas komt. De kantonrechtersformule luidt als volgt; ‘Ontslagvergoeding is A × B × C'. Hierbij staat A voor het gewogen aantal dienstjaren, B voor beloning en C voor de correctiefactor.

A. Aantal gewogen dienstjaren

Bij de berekening van factor A in de kantonrechtersformule wordt de diensttijd afgerond op hele jaren. Vervolgens worden de dienstjaren gewogen waarbij:

  • dienstjaren, afgerond op hele jaren, tot de leeftijd 35 jaar tellen voor een half;
  • dienstjaren, afgerond op hele jaren, vanaf 35 tot 45 jaar, tellen voor 1;
  • dienstjaren, afgerond op hele jaren, vanaf 45 tot 55 jaar, tellen voor 1,5;
  • dienstjaren, afgerond op hele jaren, vanaf 55 jaar, tellen voor 2.

B. Beloning

De factor B in de kantonrechtersformule wordt vastgesteld als: ‘Brutomaandsalaris + vaste en overeengekomen loonbestanddelen (onder andere vakantiegeld, dertiende maand). In deze factor van de kantonrechtersformule hebben zoals; onkostenvergoedingen, auto van de zaak en ziektekostenvergoeding geen invloed op de ontslagvergoeding.

C. Correctiefactor

De laatste factor in het berekenen van de ontslagvergoeding via de kantonrechtersformule is de correctiefactor. Deze gebruikt de kantonrechter om specifieke omstandigheden uit te drukken.
De correctiefactor is in ieder geval:

  • 1 bij een neutrale of kleurloze ontbinding;
  • 0 (nul) indien een vergoeding niet is gerechtvaardigd.

Van een neutrale ontbinding in de kantonrechtersformule is sprake wanneer er geen specifieke omstandigheden zijn die aanleiding geven tot toekenning van een hogere of lagere ontslagvergoeding dan gebruikelijk is. Sinds 1 januari 2009 houden kantonrechters bij het berekenen van ontslagvergoeding extra rekening met bijzondere omstandigheden zoals de financiële positie van de werkgever.

Klik hier voor een praktische tool voor het berekenen van de kantonrechtersformule.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.