Logo
  • Nieuws
  • 3 juni 2019
  • Bron: CMS

Scholingsplicht door werkgevers verzaakt: digitale transformatie van Nederland loopt gevaar

Werkgevers verzaken hun plicht om werknemers te scholen. Dit bedreigt onze kenniseconomie, bemoeilijkt de mobiliteit op de arbeidsmarkt en zorgt voor een achterstand in kennis over digitalisering. Dit zegt Katja van Kranenburg, advocaat-partner bij CMS en gespecialiseerd in de impact van technologie op werk.

Beeld Scholingsplicht door werkgevers verzaakt: digitale transformatie van Nederland loopt gevaar

Zij sluit hiermee aan op de uitkomsten van het SCP-rapport ‘Grenzen aan een leven lang leren’. Een van de conclusies in het rapport ‘veel werkenden hebben geen duidelijk beeld van de veranderingen op de middellange termijn in hun werk en de betekenis daarvan voor hun eigen competenties. Zij missen hierdoor de urgentie om te blijven leren. Tegelijkertijd ervaart een deel van de werkenden diverse belemmeringen om aan scholing deel te nemen.’

Nieuwe rollen

In het SCP-rapport staat onder meer dat werkgevers een centrale rol spelen in de scholingsmogelijkheden van werkenden. Werkgevers hebben echter niet altijd voldoende kennis van de impact van technologische veranderingen op bedrijfsprocessen, laat staan dat zij dit kunnen vertalen naar nieuwe rollen binnen hun organisatie. Van Kranenburg: “Door de digitale transformatie verandert de inzet van technologie razendsnel, je moet dus voortdurend je kennis en vaardigheden op peil houden. Dat is nu niet geborgd, met als gevolg dat werknemers verouderde kennis hebben. Dit vergroot onze afstand tot landen die zich veel sneller ontwikkelen in technologische kennis.”

Digitale transformatie

Volgens Van Kranenburg is de scholingsplicht - bijna verstopt in een van de artikelen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) - nooit volledig omarmd door werkgevers. Hierdoor is deze verplichting in de praktijk een wassen neus. Scholing is weliswaar een thema in cao’s, maar het structureel aanbieden van scholing met het doel werknemers inzetbaar te houden gebeurt in de praktijk veel te weinig. Volgens Van Kranenburg moeten werknemers structureel een deel van hun tijd besteden aan scholing en moeten werkgevers dit faciliteren. Daarnaast pleit zij voor uitbreiding van de wetgeving op dit gebied, waarbij meer gekeken wordt naar de effectiviteit van scholing. Scholing zorgt voor employability: werknemers die voldoende vaardigheden hebben om mee te bewegen met verandering. Van Kranenburg: “Scholing moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van werk, het moet een plek krijgen in ons DNA. Alleen op die manier kunnen we de digitale transformatie realiseren.”

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.