Logo
  • Achtergrond
  • 8 maart 2019
  • Tijs van Straten

De vijf kenmerken van een goede leercultuur

Zoek ‘leercultuur’ in de Dikke Van Dale en je vindt het niet. Toch weten we allemaal wat we met een leercultuur bedoelen: de cultuur die heerst binnen een bedrijf als het gaat om het al dan niet blijvend leren en ontwikkelen. Hoe een goede leercultuur eruitziet verschilt per bedrijf. Dat gezegd hebbende zijn er natuurlijk wel randvoorwaarden om een goede leercultuur te creëren. Wij noemen hier vijf.
Beeld De vijf kenmerken van een goede leercultuur

Sneller leren dan je concurrentie

Bedrijven die een strategische keuze maken voor kennisontwikkeling en continu leren omarmen, zijn aantoonbaar succesvoller en zullen in de toekomst het verschil maken.
Peter Senge, Amerikaans wetenschapper op het gebied van kennismanagement en directeur van het Center for Organizational Learning, zegt het als volgt: ‘Op de lange termijn is je enige duurzame bron van concurrentievoordeel het vermogen van je organisatie om sneller te leren dan de concurrentie.'

Vijf kenmerken van een goede leercultuur:

1 Geef het juiste voorbeeld

Medewerkers verbinden zich aan overtuigingen; aan een hoger doel van de organisatie waarin ze zichzelf herkennen. Dit purpose-besef speelt een steeds grotere rol voor medewerkers. Hier is een belangrijke taak voor de top weggelegd aldus Wenda Bolink, Senior Strategy Consultant bij PROOF & auteur van het boek The Employee Journey. Bolink: “De top geeft richting aan waar de organisatie naartoe gaat en hoe ze dat doet. Directieleden handelen naar de waarden en laten hun commitment zien. Voorbeeldgedrag van de top is de drijfveer van succes: als de top geen rolmodel is, hoe kunnen we dan verwachten dan andere leidinggevenden zich gedragen als rolmodellen?”

2 Maak je mensen bewust van het waarom

Nog niet eens zo lang geleden zag ons levenspad, op gebied van leren, er als volgt uit: als kind gingen we naar school, daarna kozen we eventueel een vervolgopleiding en vervolgens zochten we een baan en hoefden we – hoera! – nooit meer te studeren. Das war einmal. Om ertoe te blijven doen op de arbeidsmarkt, moet je blijven leren.

We weten het als het goed is allemaal, maar er daadwerkelijk invulling aan geven doen velen pas als het pijn gaat doen. Als je een half jaar niets doet, doet dat niet direct pijn. Maar op een gegeven moment ga je toch echt tegen de pijn aanlopen. Gold vroeger dat stilstand achteruitgang was, in de huidige wereld met over elkaar buitelende technologische ontwikkelingen is stilstand einde verhaal. Een sluipmoordenaar, noemt onze collega Patrick Kieviet het zelfs. Die bewustwording creëren bij je medewerkers is ook essentieel voor het ontwikkelen van een goede leercultuur.

3 Borg kennisontwikkeling op een gestructureerde manier

OK, je geeft als management het goede voorbeeld en je hebt je mensen bewust gemaakt van het belang van blijvende kennisontwikkeling. Nu moet je zorgen dat je kennisontwikkeling op een gestructureerde manier borgt binnen je organisatie. Spreek daadwerkelijk met medewerkers concrete leerdoelen af. Vervolgens moet je dat als leidinggevende periodiek monitoren en op sturen.

Bij MyCademy bijvoorbeeld communiceren we onze leerdoelen aan elkaar tijdens onze kwartaalmeeting. Door elk kwartaal aan elkaar te vertellen hoe het met onze leerdoelen gaat, zorgen we niet alleen voor de denkbeeldige stok achter de deur, we zorgen ook dat leren continu op het netvlies van de organisatie en de medewerkers blijft. Natuurlijk zijn er ook andere manieren om te monitoren en te sturen, maar zorg dat je gestructureerd bezig bent met kennisontwikkeling.

4 Zorg voor een passende beloning

Vaak zijn we geneigd ons te focussen op medewerkers die niet aan kennisontwikkeling doen. Misschien is het beter ons te focussen op de medewerkers die het wel doen. Door die te belonen en op een voetstuk te plaatsen, geef je aandacht aan het positieve. Bovendien krijg je op die manier misschien ook nog de achterblijvers mee.

Die beloning hoeft overigens niet per se in geld uit te drukken te zijn. Alle generaties hebben een andere kijk op belonen. Zo blijkt uit een onderzoek van Aon dat bijvoorbeeld millenials de opleidingsmogelijkheden zelf en de bijbehorende ontwikkelingsmogelijkheden belangrijker vinden dan salaris. Zorg dan voor een goed carrièreperspectief. Op die manier maakt iemand stappen op zowel functieniveau als op salarisniveau. Voor andere generaties zijn andere manieren van belonen belangrijk. Probeer daarbij aan te sluiten.

5 Zorg voor de juiste faciliteiten

Wil je op tactisch en strategisch niveau bezig zijn met kennisontwikkeling, dan moet je daar ook de juiste faciliteiten voor bieden. Dat kan gaan om budget, of om tijd, maar ook om bijvoorbeeld een goed platform waarin je trainingen kunt volgen en boeken.

Meer weten?

Nog niet helemaal overtuigd? Bekijk hier onze infographic met 9 redenen waarom je de reis naar een continu lerende organisatie nu moet starten. Wel overtuigd, maar je weet niet goed hoe je continu leren op de agenda kunt krijgen? Wij van MyCademy helpen je graag!

MyCademy (opgericht in 2014) is dé partner op het gebied van Continuous Learning voor IT professionals. MyCademy gelooft dat organisaties nu en in de toekomst doorslaggevende concurrentievoordelen kunnen behalen door continue kennisontwikkeling een vast onderdeel te laten zijn van de dagelijkse werkprocessen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.