Logo
  • Nieuws
  • 2 juni 2014
  • Lianne Bouman

Plaatsingfee van UWV voor oudere werknemers

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) experimenteert met een plaatsingfee. Het project behelst een beloning voor arbeidsintermediairs als zij werkzoekende 55-plussers met goed gevolg begeleiden naar een baan.  Het project maakt onderdeel uit van het Actieplan 55PlusWerkt.

Beeld Plaatsingfee van UWV voor oudere werknemers

Intermediairs, zoals uitzendbedrijven en re-integratiebureaus, die oudere werkzoekenden (55 jaar of ouder) naar werk begeleiden, krijgen hiervoor een vergoeding. De hoogte van deze ‘fee’ is afhankelijk van de duur van het dienstverband en geldt voor arbeidsovereenkomsten die worden gesloten tussen 1 oktober 2013 en 30 september 2015.

Intermediairs die werkzoekenden van 55 jaar of ouder met minimaal drie maanden WW-uitkering naar werk bemiddelen, kunnen achteraf een plaatsingsfee van maximaal 1.500 euro aanvragen. De plaatsingsfee maakt het voor de intermediair aantrekkelijk om zich actief voor oudere werkzoekenden in te zetten.

Werkgevers

Ook werkgevers worden beloond als zij 55-plussers aannemen, zoals met:

  1. een korting op de premies die hij aan de Belastingdienst moet betalen. Deze korting kan oplopen tot € 7.000 per jaar. Dit heet de mobiliteitsbonus. De werkgever krijgt deze bonus zolang de oudere bij hem werkt, maar maximaal drie jaar. De werkgever heeft hiervoor een doelgroepenverklaring van UWV van de oudere nodig. In deze verklaring staat dat de oudere een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Dat kan een WW-, WAO-, WAZ-, WIA-, Wajong-, WWB-, IOAW-, IOAZ-, WIK-uitkering of een uitkering wegens betalingsonmacht zijn.
  2. de compensatieregeling oudere werknemers, geboren vóór 8 juli 1954 met ten minste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering. De werkgever kan gebruikmaken van de compensatieregeling oudere werknemers wanneer de werknemer ziek wordt. Dat betekent dat de oudere werknemer in de eerste vijf jaar van het dienstverband een Ziektewet-uitkering krijgt als hij ziek wordt.

Werknemers

Werknemers die 55 jaar of ouder zijn op de eerste werkloosheidsdag en minimaal drie maanden een WW-uitkering ontvangen, kunnen subsidie aanvragen voor een opleiding (scholingsvoucher). De hoogte ervan is maximaal 750 euro (inclusief btw). Dit bedrag is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen, zoals examengeld of boekengeld. De regeling is tijdelijk. Een scholingsvoucher kan tot en met 30 september 2015 worden aangevraagd.

Nota bene

Het aantal 55-plussers met een WW-uitkering is opgelopen tot 102.000. Zij zijn bijna drie keer zolang werkloos als jongere werkzoekenden.

Masterclass Werkkostenregeling: Nu voorbereiden

De overstap naar de Werkkostenregeling komt steeds dichterbij. Een belangrijke keuze die financiële impact kan hebben op uw organisatie. Meer informatie en inschrijven

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.