Logo
  • Opinie
  • 8 oktober 2015

Publieke sector: zet het individu centraal!

Innovatie en de publieke sector? Op het eerste gezicht gaan ze niet bepaald hand in hand. Het idee dat een overheidsinstelling innovatief kan zijn, grenst vandaag de dag voor veel mensen aan het randje van onmogelijk. Vooral in vergelijking met organisaties uit de private sector. De waarheid is echter dat geen enkele sector kan ontkomen aan de wervelwind die digitale transformatie heet, en dat geldt ook voor Europese publieke instellingen.

Neem Italië als voorbeeld. Het land wijzigt op dit moment zijn nationale pensioenstelsel en de INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) en haar nieuwe directeur-generaal, Massimo Cioffi, beseften al snel het belang van digitale innovatie binnen dit proces. Hierover later meer.
Eerst zijn er wat mij betreft twee factoren die deze innovatie bij de INPS en andere Europese organisaties in de publieke sector aanwakkeren: het vooruitzicht van lagere exploitatiekosten en de mogelijkheid om het publiek beter te bedienen.

Gezien de hoge kosten van de sociale voorzieningen voor de staat (twintig procent van Europa’s bbp wordt hieraan besteed), is het logisch dat Europese overheden erop gebrand zijn administratieve kosten tot het absolute minimum te beperken. Het omarmen van veranderingen in de publieke sector brengt echter een voordeel met zich mee dat meer gewicht in de schaal legt dan de kosten: de mogelijkheid voor overheden en regeringsinstanties om hun diensten te verbeteren en personaliseren.

In de private sector zie je de voordelen van digitale innovatie overal. Consumenten omarmen gepersonaliseerde diensten op grote schaal, dankzij bedrijven als Airbnb, Facebook en Uber. Andere bedrijven in de private sector zien dit ook in: om de digitale economie bij te benen geven zij steeds vaker toegang tot data en vereenvoudigen zij hun interne werkwijzen.
De tijd is rijp voor openbare instellingen om op een soortgelijk niveau te opereren.
Begrijp me goed, ik zeg niet dat de organisaties onder staatstoezicht alles uit hun handen moeten laten vallen en zichzelf moeten transformeren tot ‘San Francisco-achtige’ start-ups, met tafeltennistafels in elke vergaderkamer. Wat ze wel moeten doen, is hun werkwijze opnieuw onder de loep nemen, om het individu centraal te zetten tijdens hun werkzaamheden.

En dat komt neer op beter talentmanagement en klantgerichter business process management. Terug naar meneer Cioffi, die dit punt uitstekend begrijpt. Recentelijk hoorde ik op een evenement in Milaan zijn plannen om een nieuwe structuur te creëren met functies voor zijn werknemers, aangepast aan de behoeften van de INPS-gebruikers. Een helder voorbeeld van de inzet van talentmanagement ten behoeve van de mensen die ertoe doen: de eindgebruiker (in dit geval de INPS-pensioenhouders).

Deze innovatieve HR-praktijken duiken op door heel Europa. In België bijvoorbeeld, waar de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid een ‘Chief Happiness Officer aanstelde: Laurence Vanhée. Onder haar toezicht verhoogde de tevredenheid onder werknemers, verbeterde de productiviteit en werden interne processen gestroomlijnd terwijl ze de betrokkenheid van medewerkers aanwakkerden. En er was geen tafeltennistafel te bekennen!

Een mensgerichte benadering vormt de kern van elke moderne organisatie, ongeacht de sector. Van de werknemers die binnen hun muren werken tot de burgers die ze uiteindelijk dienen: organisaties door heel Europa beginnen te begrijpen dat succes in het digitale tijdperk neerkomt op betere interacties onder werknemers.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.