Logo
  • Nieuws
  • 27 mei 2014
  • Mariel Hovemann

Mix dienend en transformerend leiderschap werkt het best

Dienende leiders, die het individu belangrijk vinden, zijn even doeltreffend als ‘transformerende’ leiders, die de behoeften van de organisatie voorop zetten. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van universitair hoofddocent Dirk van Dierendonck van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Beeld Mix dienend en transformerend leiderschap werkt het best

Daarin toont hij aan dat een combinatie van transformerend en dienend leiderschap het succesvolst is voor organisaties. Uit een enquête onder zeshonderd werknemers blijkt dat een mix van de twee stijlen leidt tot meer inzet voor de organisatie. Werknemers zijn enthousiaster en meer betrokken bij hun werk, zelfs in crisistijden.

Jack Welch en Henry Ford

Voor veel mensen is een typische en effectieve leider meestal een charismatische leider die in het middelpunt van de belangstelling staat. Van een dergelijke transformerende leider, die wil dat werknemers meer presteren dan van ze verwacht wordt, werd lang gedacht dat het de doeltreffendste manier was om leiding te geven, vooral in onzekere tijden. Voorbeelden van dergelijke leiders zijn Jack Welch en Henry Ford. 

Nelson Mandela en Howard Schultz (Starbucks)

Maar uit het onderzoek van Van Dierendonck blijkt dat dienende leiders als Nelson Mandela en Howard Schultz (Starbucks), die de behoeften van het individu vóór de organisatorische behoeften zetten, net zo succesvol zijn als transformerende leiders. En belangrijker: Van Dierendonck concludeert dat een combinatie van de twee stijlen het beste werkt.

Combinatie van stijlen

Op basis van een enquête onder zeshonderd werknemers concludeert Van Dierendonck dat bedrijven succesvoller zijn bij een combinatie van leiderschapsstijlen, omdat één manier gewoon te eenzijdig is. Organisaties bestaan uit verschillende typen mensen die anders reageren op leiderschap. De combinatie van de twee stijlen stelt leidinggevenden in staat iedereen in de organisatie aan te spreken. Hierdoor zetten werknemers zich meer in voor de organisatie, wat weer leidt tot meer enthousiasme en betrokkenheid.

Boodschap in onzekere tijden

Zelfs in onzekere tijden blijkt de combinatie van de leiderschapsstijlen het beste te werken. Dit omdat organisaties tijdens een crisis het perspectief van een transformerende leider én de individuele aandacht van een dienende leider nodig hebben. Uit het onderzoek van Van Dierendonck kan geconcludeerd worden dat de dienende leider in een onzekere omgeving niet meteen het onderspit delft, zoals in ander onderzoek wordt beweerd. Werknemers vinden dan de boodschap van een leider belangrijker dan de manier waarop er geleid wordt: ze willen bewijs dat de man/vrouw aan de top zich bewust is van de uitdagingen van de organisatie en handelt om deze uitdagingen aan te pakken.

In moeilijke tijden wordt het niveau van betrokkenheid van werknemers doorgaans minder, maar goed dienend leiderschap of goed transformerend leiderschap kan het geringe gevoel van verbinding die werknemers kunnen hebben voor de organisatie, verzachten.Hoewel de bron van de populariteit van een dienend leider anders is dan die van een transformerend leider, toont het onderzoek aan dat elk van de leiderschapsstijlen de ander aanvult om de werknemer betrokken te houden.

In gesprek over leiderschap

Dienend leiderschap, leading by example, crisismanagement. Veranderende omstandigheden vragen om andere vormen van leiderschap. Tijdens het HR Praktijk Diner gaan hoogleraar Rob Vinke en HR Directeur Loraine Blommendaal met u in gesprek over leiderschap en HR. Centrale vragen daarbij zijn:

  • Welke invulling van leiderschap doet recht aan de behoeften en wensen van organisaties en werknemers in Nederland in de 21e eeuw?
  • Hoe vertaal je leiderschap door naar de lijn?
  • Hoe word je een echte HR Leader?

Meer informatie en aanmelden

Producttips

Reacties

27 mei 2014
Pauline Schakenbos

Een leider met oog voor individuele verschillen kan ieder persoonlijk aanspreken en drive geven. Daarnaast zal een transformerend leider oog hebben voor hoe het team gezamenlijk functioneert en de richting van eht geheel aangeven. Beide aspecten aandacht geven moet haast wel beter werken dan een van de twee.
Roger Hamilton heeft een helder filmpje over het perfecte team door bepaalde types elkaar te laten versterken: http://www.boogconsult.nl/talentbuilding.html - Kan een leider zijn/haar voordeel mee doen.

20 augustus 2014
Jan van der Zanden

Wat zegt nou een onderzoek dat de meningen van een soort werknemers peilt? Ik zou pas overtuigd zijn als er werkelijk praktijk onderzoek gedaan was in bedrijven waarin een dienend resp. transformerend leider aan de gang was en dan de verschillen willen zien. Ik vrees dat dienend leiderschap zeker in moeilijke situaties niet erg best er van af zal komen. Helaas weten we dat nu nog steeds niet.

3 mei 2015
roeland broeckaert

Eeen interessante praktische website in dat verband:
www.dienendleiderschap.be !