Logo
  • Nieuws
  • 9 augustus 2017
  • Bron: de Volkskrant

Google ontslaat medewerker om gendermemo. Had hij een punt?

Google ontsloeg onlangs een programmeur die in een interne memo kritiek had geuit op het genderbeleid van het bedrijf. De 'biologische verschillen tussen mannen en vrouwen' zouden volgens hem worden ontkend. Maar had hij wetenschappelijk gezien een punt?

Beeld Google ontslaat medewerker om gendermemo. Had hij een punt?

De ontslagen medewerker schreef in zijn memo dat vrouwen biologisch gezien minder interesse in en aanleg voor leidinggeven en programmeren hebben en dat Google dit moet accepteren. Hij verklaarde zich dan ook tegenstander van speciale Google-klasjes voor vrouwen en 'discriminerende' voorkeursbehandelingen voor vrouwelijke sollicitanten of managers.

In hoeverre zijn de beweringen in zijn memo wetenschappelijk te onderbouwen? In de Volkskrant beoordelen wetenschappers de uitspraken die de Google-programmeur zijn baan kostten:

Vrouwen staan gemiddeld meer open voor gevoelens en mensen; mannen zijn meer geïnteresseerd in ideeën en dingen.

Vrouwen scoren over het algemeen beter op empathische vaardigheden, terwijl mannen juist beter zijn in ruimtelijke vaardigheden, zegt Mark van Vugt, evolutionair psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. "Vrouwen komen dus ook vaker in banen terecht waar de nadruk ligt op de omgang met anderen, zoals de verzorging." Overigens ligt dit niet zozeer aan de inhoud van de baan, maar aan het beeld dat vrouwen van een beroep hebben.

Vrouwen werken over het algemeen beter samen, zijn aardiger en minder assertief. Hierdoor zijn ze minder goed in salarisonderhandelingen, voor zichzelf opkomen en leidinggeven. 

Volgens Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie aan de VU, lijkt het erop dat vrouwen meer oog hebben voor intenties van anderen en gemakkelijker aan een gezamenlijk doel werken, maar is het 'volstrekt ongefundeerd' dat zij hierdoor bijvoorbeeld minder goed leidinggeven. Uit onderzoek blijkt bovendien dat wanneer vrouwen op precies dezelfde manier als mannen over hun salaris onderhandelen, zij toch niet hetzelfde resultaat bereiken. 

Vrouwen zijn gemiddeld zorgelijker en kunnen minder goed tegen stress, waardoor ze minder vaak in stressvolle banen terechtkomen.

Er zijn inderdaad aanwijzingen dat vrouwen meer last hebben van angst, depressie en stress, aldus Jolles. "Maar dat ze daardoor minder vaak in stressvolle banen terechtkomen is veel te boud geformuleerd."

Vrouwen zoeken doorgaans meer een balans tussen werk en privé dan mannen, die statusgerichter zijn.

Uit onderzoek blijkt inderdaad dat vrouwen in hun baankeuze meer rekening houden met hun privéleven dan mannen. Maar vermoedelijk ligt dit vooral aan de mogelijkheden die de werkgever biedt voor de zorg van hun kinderen. Denk hierbij aan het kortere ouderschapsverlof voor vaders.

De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn grotendeels biologisch te verklaren, omdat deze verschillen in alle culturen voorkomen en in alle generaties en vanuit evolutionair perspectief logisch zijn.

Ja, er zijn biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Tweejarige meisjes drukken zich over het algemeen beter uit dan jongetjes, terwijl tweejarige jongens motorisch verder ontwikkeld zijn. Maar die verschillen worden volgens Jolles uitvergroot door onze opvoeding: een jongen wordt anders behandeld en krijgt ander speelgoed. Daar komt bij dat de ontslagen programmeur van Google in zijn memo generaliseert op basis van gemiddelden en geen oog lijkt te hebben voor de enorme individuele verschillen tussen jongens en meisjes onderling.

Producttips