Logo
  • Nieuws
  • 12 september 2016
  • Mariel Hovemann
  • Bron: het Financieele Dagblad

Betere kwaliteit leidinggevenden zorgt voor lager ziekteverzuim

De roep om het terugbrengen van het aantal leidinggevenden in de zorg is ongefundeerd en onterecht aldus Ir. Wine te Meerman MSc, senior managing consultant zorg & welzijn bij Berenschot. Beter is te focussen op de kwaliteit van de leidinggevenden.

Beeld Betere kwaliteit leidinggevenden zorgt voor lager ziekteverzuim

Er zijn in vergelijking met andere sectoren weinig leidinggevenden in de zorg aldus Te Meerman in een opiniestuk in het Financieele Dagblad. Uit het Ken- en Stuurgetallenonderzoek dat Berenschot tweejaarlijks uitvoert in bijna alle sectoren blijkt dat een leidinggevende in Nederland gemiddeld direct 10 full time medewerkers aanstuurt. In de gezondheidszorg is dit volgens hetzelfde onderzoek gemiddeld 21 fte per fte leidinggevende. Desondanks vindt de roep om minder leidinggevenden, net als de roep om minder salaris voor leidinggevenden, juist als het over de zorg gaat veel weerklank. Deze roep is in ieder geval voor wat betreft het terugbrengen van het aantal leidinggevenden ongefundeerd en onterecht aldus Te Meerman.

Loonkosten

Ook is er niet veel te besparen op de zorgkosten door te bezuinigen op( de salarissen van) leidinggevenden zo toont Te Meerman aan met cijfers uit het onderzoek. In geen van de onderzochte  zorgsectoren liggen de loonkosten van alle leidinggevenden samen namelijk boven de 5 procent van de totale organisatiekosten.

Zelfsturing

Streven naar minder leidinggevenden in de zorg pakt in de praktijk soms zelfs averechts uit aldus te Meerman in het FD. Zo heeft een te snelle teruggang in het aantal leidinggevenden bij zorgaanbieders de afgelopen jaren voor problemen gezorgd, wat zich onder meer uit in een ziekteverzuim van rond de 10 procent.
Volgens Te Meerman is bij het wegsnijden van managementlagen niet goed gekeken naar de span of control en de taakverdeling. Daardoor is het op zich goede concept van zelfsturing niet goed tot zijn recht gekomen.

Verbeteren kwaliteit

De nadruk zou volgens Te Meerman in de zorg meer moeten liggen op het verbeteren van de kwaliteit van leidinggevenden. Medewerkers in de zorg zijn gebaat bij leidinggevenden die ze faciliteren in hun werk in plaats van leidinggevenden die ze vertellen wat ze moeten doen. Vervolgens zijn er dan ook minder leidinggevenden nodig.

Ziekteverzuim

Ook het ziekteverzuim kan daarmee worden verlaagd. En dat verdient zich direct terug aldus Te Meerman: ‘Wanneer een leidinggevende structureel zorgt voor een gemiddeld 4 procent lager ziekteverzuim van 30 medewerkers verdient hij of zij zichzelf ruimschoots terug.’

 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.