Logo
  • Achtergrond
  • 18 februari 2021
  • Redactie HR Tech Review

7 redenen waarom de 'war for talent' niet bestaat

Bedrijven, en met name de afdeling HR, zoekt zich gek naar talent. Talent dat hun bedrijf naar nieuwe hoogten stuwt, dat zorgt voor vooruitgang en uiteindelijk winst. In de meest competitieve taal wordt er zelfs gesproken over een war for talent, vooral omdat het geloof bestaat dat er een tekort is aan talent. Het tegenovergestelde is echter waar volgens Kevin Wheeler.

Er is alleen een tekort aan talent als talent wordt gedefinieerd als een set vaardigheden, gevormd via ervaring en kwaliteitsopleidingen. In plaats van dat talent de vaardigheid van een persoon aantoont, moet talent staan voor hoe snel iemand een vaardigheid leert. Leren in plaats van kunnen dus, zo betoogt Kevin Wheeler in de Future of Talent-nieuwsbrief.

Hij schrijft dat, door kortzichtig en vaak bevooroordeeld te denken over de talentenmarkt via gegevens die een vertekend beeld geven, we ons eigen tekort aan talent gecreëerd hebben. Volgens hem is de talentenmarkt diverser en globaler dan ooit, mede dankzij de pandemie. Wheeler stelt in zeven punten waar het misgaat in de zogeheten talentenoorlog.

1. Te hoge eisen stellen

Waar voorheen een certificaat of een korte training genoeg was om te voldoen aan minimale functievereisten, vragen HR managers tegenwoordig om bachelor- of masteropleiding, specialisaties en andere papieren die niets zeggen over iemands talent. Voor wie talent ziet als de kracht om snel dingen te leren is academisch papierwerk echter onbelangrijk. Helaas is in het bedrijfsleven nog steeds iets anders het geval: er wordt gezocht naar reeds voltooide opleidingen en aantoonbare ervaringen.

2. Binnen eigen muren kijken

Het betalen van een opleiding van werkenden is iets wat steeds minder voorkomt. Volgens Wheeler zijn bedrijven vanaf de jaren tachtig begonnen met ontslagrondes om kosten te besparen, en door niet langer te investeren in werkenden die al rondliepen maar door bij tekorten te kijken wat er beschikbaar was op de arbeidsmarkt. Iedereen vist nu uit dezelfde vijver, terwijl je binnen de muren van je bedrijf wellicht het talent al hebt rondlopen.

3. Vraag en aanbod niet begrijpen

Er is haast altijd een enorm aanbod aan gekwalificeerde mensen beschikbaar, veel meer dan er vacatures zijn. In welke sector dan ook. Maar het aanbod is dynamisch: werkenden passen zich aan aan de trends op de arbeidsmarkt. Pas als je die trends gaat begrijpen als HR manager, kun je zien waar het talent zich aandient.

4. Beperking van de reikwijdte

HR managers kunnen heel conservatief zijn in hun manier van zoeken naar talent. Met name grote bedrijven zoeken alleen op universiteiten en hogescholen van naam, terwijl studenten die afstuderen van kleinere opleidingen minder snel een baan aangeboden krijgen. Die kleinere opleidingen zijn in kwaliteit helemaal niet altijd minder waard, maar het zijn wel vaak plekken waar mensen met andere achtergronden studeren. Dat zou je diversiteit en inclusiviteit beleid ook nog helpen. Nóg een reden dus om daar je talent vandaan te halen!

5. Technologie niet omarmen of begrijpen

HR managers moeten HRTech omarmen. Want hoewel digitalisering en kunstmatige intelligentie sommige banen vervangt, betekent dit niet dat er in de toekomst geen mensen meer nodig zijn. Er zijn alleen andere werkenden nodig: de vaardigheden die we zoeken veranderen en vereisen meer digitale skills. Daarop moet men dus inspelen.

6. Vooringenomen, intuïtieve rekrutering

Het opstellen van een profiel voordat je kandidaten zoekt kan een idee of structuur geven, maar kan ook heel benauwend en zelfs remmend werken. Opvattingen over culturele achtergrond, opleidingsniveaus, ervaring bij bekende organisaties, enzovoorts, kunnen belemmerend werken. Juist door bepaalde mensen of groepen op voorhand uit te sluiten, zorg je ervoor dat er minder talent overblijft.

7. Leeftijdsdiscriminatie

Je kan het ontkennen of niet, maar de realiteit is simpel. Bedrijven nemen graag jonge mensen aan. De redenen daarvoor kunnen uiteenlopen, en sommigen zijn gebaseerd op vooroordelen. Ouderen hebben geen gebrek aan energie, beperkte technische kennis, beperkte computervaardigheden, onwil om lange dagen te maken of een verwachting voor hogere salarissen. Juist oudere werkenden brengen ervaring en kennis met zich mee die waardevol kan zijn. Ze kunnen een andere rol invullen, als coach of mentor voor jongeren, en kunnen soms juist flexibeler zijn dan jongere werkenden. Er is geen gebrek aan talent, zolang jezelf bepaalt wat talent inhoudt.

Genoeg argumenten dus, veelal je D&I (Diversiteit & Inclusiviteit) beleid bevorderend, om die war for talent anders te bekijken en talent aan te boren waar je vanuit vastdenken in oude processen en profielen niet eerder aan dacht.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.