Logo
  • Nieuws
  • 16 november 2017
  • Peter van den Hout
  • Bron: VNG.nl

Wifi-tracking medewerkers valt onder privacywetgeving

Met wifi-tracking worden persoonsgegevens verzameld en daarmee valt dit onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar aanleiding van onderzoek. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij de inzet van wifi voor bijvoorbeeld het meten van bezettingsgraden op kantoren. Wat mag wel en niet?

Beeld Wifi-tracking medewerkers valt onder privacywetgeving

Via wifi-tracking worden locatiegegevens samen met het unieke nummer van een mobiel apparaat opgeslagen en verwerkt. Zo kunnen bijvoorbeeld winkels en bedrijven zien waar mensen zich bevinden en hoe ze zich op een bepaalde locatie bewegen.

Maar deze persoonsgegevens mogen volgens de Wbp alleen worden verwerkt als daar een wettelijke grondslag voor is. Het is bijvoorbeeld toegestaan als mensen er zelf toestemming voor hebben gegeven of als de gegevens nodig zijn om diensten te kunnen verlenen.

Breng medewerkers op de hoogte

Organisaties die wifi-tracking inzetten, moeten mensen helder informeren over welke gegevens worden verzameld en waarom. En dat moeten ze doen op het moment dat de gegevens worden vastgelegd. Daarnaast mogen de persoonsgegevens maar voor een beperkte periode worden bewaard: zolang als nodig is voor het doel van de metingen.

 

Producttips