Logo
  • Nieuws
  • 3 december 2018
  • Bron: SD Worx

Kwart HR-afdelingen vindt het moeilijk om gegevens te verstrekken ter ondersteuning van bedrijfsbeslissingen

Hoewel 94% van de Nederlandse HR-afdelingen aangeeft dat payrollgegevens in hun bedrijf worden gebruikt om zakelijke beslissingen te nemen, vindt 25% van hen het 'moeilijk' of 'zeer moeilijk' om deze HR- en payrollgegevens te verstrekken. Dit en meer blijkt uit een internationale survey van SD Worx.

Beeld Kwart HR-afdelingen vindt het moeilijk om gegevens te verstrekken ter ondersteuning van bedrijfsbeslissingen

Voorbeelden van specifiek gebruik van payroll- en HR-gegevens:

  • De helft (52%) van Europese bedrijven is van mening dat payroll kan helpen bij de beoordeling van werknemers. In Nederland erkende iets minder dan de helft (45%) de waarde op dit gebied. 45% van de Nederlandse respondenten beschouwde payroll- en HR-gegevens als informatie die moet worden gebruikt voor de beoordeling van werknemers.
  • In het algemeen was iets minder dan de helft (47%) van de respondenten van mening dat payroll bedrijfsleiders kan informeren over performance, retentie en personeelsverloop. In Nederland was dit volgens 49% van de respondenten het geval.

Uitdagingen om gegevens te verzamelen

De grootste uitdagingen die door bedrijven in Nederland werden aangehaald zijn het hebben van meerdere systemen (41%) en onduidelijke gegevens (30%), gevolgd door het ontbreken van een mondiale visie (23%). Hoewel het voor HR- en payroll professionals positief nieuws is dat door krachtige data de functie nu een belangrijkere plaats kan innemen binnen het bedrijf, is het nog altijd duidelijk dat ze geconfronteerd worden met technologische uitdagingen.

Blockchain en HR

Het onderzoek bracht ook enkele visies over opkomende technologieën in de HR- en payrollsector aan het licht. Zo gelooft 65% van de respondenten in Nederland dat blockchain belangrijk of cruciaal zal zijn in de sector. Daarnaast voorspelt 71% dat artificiële intelligentie en automatisering belangrijk of cruciaal zullen zijn voor HR- en payroll professionals, wat het belang van technologie in de HR- en payrollsector onderstreept.

HR Analytics bij Roche Diagnostics Belgium

"We staan nog maar aan het begin van HR Analytics, maar HR kan een strategische bijdrage leveren aan capaciteitsplanning via de ‘power of payroll’ en HR analytics," zegt Christophe Becquart, HR-directeur van Roche Diagnostics Belgium. Hij identificeert een aantal voordelen en concrete manieren om het bedrijf te ondersteunen: "HR analyseert het absenteïsme en voert een tweejaarlijkse engagement survey uit, die ons aanwijzingen geeft over welke acties we moeten ondernemen. HR kan zien hoelang medewerkers in dezelfde functie blijven. Team-managers kunnen de mobiliteitsbehoeften beter monitoren en bespreken. En de mobiliteitsgegevens geven hen impulsen om tijdig op loopbaanontwikkeling te anticiperen en nieuwe capaciteit aan te vragen.” "Een ander voorbeeld: door naar de ‘holiday running ratio’, het tempo waarin vakantiedagen worden opgenomen, te kijken, kunnen we helpen vermijden dat medewerkers te lang wachten en hun work-lifebalans niet langer in evenwicht is." Zijn doel is duidelijk: "Onze HR Analytics verstrekt input voor besprekingen met de businessteamleiders, waardoor ze sneller de nodige mankracht krijgen, of helpen hen budgetteren.”

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.