Logo
  • Nieuws
  • 31 juli 2013
  • Lonneke Gillissen

HR maakt te weinig gebruik van HR Analytics

43 Procent van de HR-afdelingen heeft onvoldoende data tot haar beschikking om onderbouwde beslissingen te nemen, terwijl de helft niet genoeg capaciteit heeft voor het analyseren van deze kwantitatieve gegevens. De analyses die wél beschikbaar zijn, worden in twee derde van de gevallen door de directie gebruikt bij het maken van strategische beslissingen.

Dit blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Hay Group onder 120 HR-professionals.

Salarisbenchmark basis voor beloningsbeleid

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste HR-afdelingen in Nederland een salarisbenchmark uitvoeren: 77 procent heeft gegevens over de salarispositie van alle medewerkers ten opzichte van hun referentiegroep(en). Daarnaast zegt 70 procent van de HR-managers tenminste een keer per jaar een toets te doen op de interne verhoudingen van salarissen. 79 Procent van de organisaties gebruikt de data over salaris en arbeidsvoorwaarden bovendien om het beloningsbeleid aan te passen.

Loonsom-rendement veelal onbekend

Opvallend is dat HR-Analytics in veel mindere mate wordt gebruikt om het loonsom-rendement te meten: ruim de helft van de HR-afdelingen (54 procent) weet niet wat de verhouding is tussen de kosten en opbrengsten per medewerker. Jeroen Kirch, beloningsadviseur bij Hay Group, zegt verbaasd te zijn over dit cijfer. “Voor de meeste ondernemingen is personeel hun grootste jaarlijkse investering. Door cao-afspraken en pensioenregelingen stijgen deze kosten bij ongewijzigd beleid jaarlijks met 2 tot 4 procent. Inzage in loonsomrendement kan dus aanzienlijk voordeel opleveren voor organisaties.”

Uit de adviespraktijk blijkt dat organisaties 5 tot 15 procent op hun kosten kunnen besparen door aandacht te hebben voor loonkosten in combinatie met productiviteit van werknemers.

Toekomst personeelsbestand niet inzichtelijk

Hoewel 62 procent van de HR-managers aangeeft inzicht te hebben in de kosten van het verloop op jaarbasis, heeft 54 procent geen duidelijk beeld van het benodigde personeelsbestand over minimaal vijf jaar. “Het werkveld verandert tegenwoordig snel en wordt complexer. Enerzijds krijgen we te maken van vergrijzing, anderzijds met een tekort aan bepaalde expertise. Het strategisch plannen van kwaliteit en kwantiteit van personeel en bijbehorende kostenraming wordt dus steeds belangrijker,” aldus Kirch.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.