Logo
  • Nieuws
  • 18 oktober 2017

HR Analytics: heeft u de basis al op orde?

De meeste organisaties hebben de basis voor HR Analytics op orde. Dat blijkt althans uit een verkennend onderzoek van Berenschot en de Haagse Hogeschool onder organisaties in de regio Den Haag. De organisaties vinden zelf overigens dat het nog veel beter kan.

Beeld HR Analytics: heeft u de basis al op orde?

Zo’n 80 tot 90 procent van de respondenten gaf aan over toegang tot accurate HR-data en overige data te beschikken. De handhaving van interne consistente definities en het realtime verzamelen van data bleek wat lastiger, maar onrustbarend waren de resultaten niet. Opvallend, want data verzamelen en prepareren blijken toch vaak de grootste struikelblokken in de praktijk te zijn. Daarnaast produceert 90 procent van de organisaties frequent HR-rapportages. Desondanks voorziet ongeveer een derde van de organisaties de interne klant (bijna) nooit van inzichten en aanbevelingen. Organisaties lijken zich dus voor een groot deel te concentreren op het systematisch pushen van informatie, in plaats van het beantwoorden van relevante business- en HR-vraagstukken.

"Organisaties gaven zichzelf gemiddeld een magere 5,8 voor de toepassing van HR Analytics," aldus Bram Eigenhuis, consultant Strategisch HRM bij Berenschot. “Dit biedt in ieder geval voldoende perspectief voor verbetering." De onderzochte organisaties passen over het algemeen weinig geavanceerde analysemethoden toe: basisstatistiek, zoals het berekenen van gemiddelden en correlaties, komt vrij veel voor. Interdisciplinaire analyses, geavanceerde kwalitatieve en kwantitatieve methoden, Natural Language Processing (NLP) of Robotic Process Automation, zijn echter zeldzaam.

Professionaliseringsslag nodig

De onderzoeksresultaten geven een indicatie van de volwassenheid van HR Analytics in Nederland. "Het fundament voor HR-analytics lijkt te zijn gelegd. Nu is de tijd aangebroken om met een flinke professionaliseringsslag de volgende stap te zetten," stelt Hans van der Spek, senior managing consultant HRM bij Berenschot. Die professionaliseringsslag vraagt om een nieuwe rol. “De reporting functie is ontwikkeld. Nu moeten organisaties ruimte creëren voor een nieuwe rol, om de stap van rapporteren naar strategisch inzicht leveren te zetten. Hiervoor zullen organisaties en HR-afdelingen de HR Analytics functie verder moeten ontwikkelen," aldus Eigenhuis.

 

Producttips