Logo
 • Nieuws
 • 10 september 2013
 • Mariel Hovemann
 • Bron: Lumesse

Helft HRM’ers kan rendement van talent niet berekenen

Talent wordt door HR-professionals nog altijd gezien als een sleutel tot zakelijk succes. De overgrote meerderheid (67 procent) van professionals ziet zich daarom genoodzaakt een sterke business case voor investeringen in talentprogramma's te presenteren aan het management om zich van financiële steun te verzekeren. De helft van de HR-professionals acht het echter niet mogelijk het financiële rendement op investeringen in talent accuraat te kunnen berekenen. Dit blijkt uit onderzoek van Lumesse onder HR-professionals bij meer dan 80 grote ondernemingen.

Beeld Helft HRM’ers kan rendement van talent niet berekenen

Slechts 29 procent van de HR-professionals die in 2013 aan de enquête deelnamen is van mening dat investeren in talent een vanzelfsprekendheid is. Deze groep is dan ook van mening dat het niet nodig is het rendement ervan aan te tonen aan de hand van een financiële business case. De overige 71 procent realiseert zich dus dat zij meer zouden moeten doen om investeringen in talentprogramma's te rechtvaardigen.

Belangrijkste resultaten van het onderzoek

 • 79 procent van de professionals stelt dat het management van hun bedrijf talentbeheer cruciaal acht voor het bedrijfsresultaat.
 • 67 procent van de respondenten ziet zich genoodzaakt een sterke business case voor investeringen in talentprogramma's te presenteren.
 • 48,5 procent van de HR-professionals denkt dat het niet mogelijk is de financiële invloed van investeringen in talent met enige nauwkeurigheid te kunnen berekenen.
 • 47 procent meent dat de meeste HR-professionals niet over de vaardigheden beschikken die nodig zijn om een financiële business case op te stellen.
 • Slechts 29,5 procent denkt zelf hiertoe in staat te zijn. 

Vier stappen om de ROI van talent op effectieve wijze te berekenen

 1. 1Strategiekaarten in actie: De strategiekaarten die door Robert Kaplan van de Harvard Business School zijn ontwikkeld maken het mogelijk een evenwichtiger model in te zetten voor het beoordelen van de ROI op investeringen in talentprogramma's. Zowel financiële als niet-financiële maatstaven worden hierbij gehanteerd.
 2. Betrek de juiste mensen: Het is van belang de relatie tussen HR en andere afdelingen te versterken. HR-professionals kunnen hierdoor collega's in andere disciplines vragen naar hun mening over verschillende methoden om de ROI te meten.
 3. Nieuwe vaardigheden: HR-professionals moeten zich nieuwe vaardigheden eigen maken die hen in staat stellen met vertrouwen een overtuigende business case op te stellen om het rendement op investeringen in talent aan te tonen.
 4. Technologie en datagestuurde HR-initiatieven: Technologie kan HR-professionals de zakelijke inzichten en analysemogelijkheden bieden die noodzakelijk zijn om de bedrijfsprestaties te optimaliseren.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.