Logo
  • Nieuws
  • 4 juli 2017
  • Peter van den Hout

Hoe efficiënt is uw HR ingericht?

De HR-functie van organisaties wordt steeds efficiënter ingericht, want de gemiddelde HR-fte-ratio is de afgelopen jaren gestegen van 75 naar 77. Dit betekent dat één HR-fte (van 40 uur) gemiddeld 77 medewerkers in de organisatie bedient, zo blijkt uit het onderzoek Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement van Berenschot in samenwerking met HR Strategie.

Beeld Hoe efficiënt is uw HR ingericht?

Naarmate organisaties groter zijn, stijgt de HR-fte-ratio, wat betekent dat grotere organisaties naar verhouding met minder HR-capaciteit uitkomen. Dit zien we in het onderzoek met name terug bij organisaties boven de 1000 medewerkers. Overigens is de spreiding bij organisaties boven de 400 medewerkers vrij groot; een klein aantal organisaties heeft een heel hoge HR-fte-ratio, waardoor het gemiddelde voor de hele groep omhoog gaat.

De HR-fte-ratio verschilt ook sterk per sector. In de collectieve sector en handel, transport en dienstverlening is de ratio een stuk hoger dan bij de overheid. De spreiding in de collectieve sector is veruit het grootst: de gemiddelde score wordt door een relatief beperkt aantal organisaties omhoog getrokken.

Benchmark uw eigen HR-fte-ratio

Voor de vergelijkbaarheid zijn de HR-fte’s binnen de HR-functie van alle organisaties omgerekend naar een 40-urige werkweek. Onder de HR-functie vallen alle HR-taken binnen een organisatie, met uitzondering van die taken die door de (lijn)manager worden uitgevoerd. Daaronder vallen dus ook alle HR-administratietaken, advies, beleid en management. Ook als deze onder de financiële afdeling vallen of zijn geoutsourcet.

Wilt u weten hoe uw eigen HR-fte-ratio zich verhoudt tot uw sector of organisatiegrootte? Doe dan mee aan het onderzoek Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement en ontvang een gratis HR-benchmark rapport!

Producttips