Logo
  • Nieuws
  • 12 september 2017
  • Mariel Hovemann
  • Bron: KPMG

Lean-methodiek vooral voor Customer excellence toegepast

Van de organisaties die Lean nu toepassen verwacht 92% Lean in 2020 nog steeds toe te passen. 70% denkt dat Lean integraal onderdeel van het dagelijks werk wordt en er een cultuur van continu verbeteren heerst. Slechts 8% denkt dat Lean niet meer gebruikt zal worden.

Beeld Lean-methodiek vooral voor Customer excellence toegepast

De overige 12% denkt dat er Lean tools toegepast worden of dat Lean toegepast wordt in verbeterprojecten en 11% denkt dat er op dat moment een Lean uitrol programma loopt om de methode verder uit te rollen.
Dit zijn de conclusies uit onderzoek uit 2015 van KPMG getiteld ‘The Lean Journey’, waaraan 269 Nederlandse organisaties meededen. Het onderzoek toonde aan dat de Lean-methodiek wereldwijd aan terrein wint. Daarnaast wordt het ook steeds belangrijker voor het realiseren van strategische agenda’s, zoals groei en innovatie.

Uit het onderzoek bleek dat 51% van de Nederlandse bedrijven en organisaties de Lean-methodiek toepassen; 90% van deze groep heeft als belangrijkste doelstelling zowel de kwaliteit van zijn projecten en diensten als zijn productiviteit te verhogen. Ook kostenverlaging is met 85% een belangrijke drijfveer om aan de Lean Journey te beginnen. Toch is het uiteindelijke doel volgens de meerderheid van de bedrijven het verbeteren van de klanttevredenheid.

Toepassingsgebieden

De respondenten die Lean nog toepassen in 2020 verwachten dat te doen op diverse gebieden, waarvan het gebied van Customer excellence het meest waarschijnlijk wordt geacht en marketing & sales het minst waarschijnlijk.

  • Customer excellence (86%)
  • Leverancier (82%)
  • Financiële functie (81%)
  • Software ontwikkeling (76%)
  • Strategische initiatieven (77%)
  • Marketing & Sales (64%)

Obstakels

Obstakels die door veel organisatie onderkend werden zijn: voldoende kennis van Lean en commitment op verschillende delen van de organisatie.

 

Producttips