Logo
  • Nieuws
  • 15 augustus 2018
  • Bron: Marsh & McLennan Companies’ Global Risk Centre

Helft 50-plussers loopt risico baan te verliezen door automatisering

In Nederland worden werknemers tussen 50 en 64 jaar momenteel veel ingezet voor werk dat geautomatiseerd kan worden, waardoor de kans dat zij worden vervangen door automatisering en robotisering groot is, zo’n 50%! Wereldwijd scoort China met 76% het hoogst en staat Australië met 42% onderaan de lijst.

Beeld Helft 50-plussers loopt risico baan te verliezen door automatisering

Dit blijkt uit het Twin Threats of Aging and Automation rapport van Marsh & McLennan Companies’ Global Risk Centre. Experts van Oliver Wyman en Mercer onderzochten de risico’s van de ouder wordende workforce tegenover automatisering op de werkvloer. Dit deden ze voor 16 landen in Azië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika. David Sanderse, CEO bij Mercer Nederland: "Automatisering maakt een ongekend hoge productiviteit mogelijk, waardoor bedrijven kunnen investeren in zowel nieuwe inkomstenstromen als jongere werknemers. Investeren in jong talent wordt echter lastig nu de jongere bevolking afneemt. Met een workforce die in 2030 voor 32% uit mensen tussen de 50 en 64 jaar bestaat, kunnen overheden en bedrijven het zich niet veroorloven oudere medewerkers te negeren."

De onderzoekers hebben aan de hand van data van de Verenigde Naties (VN) het aantal oudere werknemers in elk land berekend voor elk van de VN’s negen categorieën van werkgelegenheid. Door deze categorieën in te delen in de 'risico's van automatisering' van Carl Frey & Michael Osborne van de Universiteit Oxford, genereerden de onderzoekers voor elk land de gemiddelde scores voor het automatiseringsrisico voor oudere werknemers. Landen met hogere vergrijzingpercentages lopen ook een groter risico op automatisering van taken van oudere werknemers, zo blijkt uit het onderzoek.

Combinatie met menselijke vaardigheden

Sleutelfactoren die bijdragen aan het verklaren van een hoger risico op automatisering van taken van oudere werknemers zijn het opleidingsniveau, de omvang van de industriële sector, overheidsuitgaven en de sterkte van wettelijke rechten in financiële systemen. Het onderzoek wijst verder uit dat van alle OESO-landen het percentage ouderen onder werklozen in Nederland het snelst stijgt. Binnen 16 jaar steeg het percentage van de werkloze bevolking tussen de 50-64 jaar van 14% naar 30%. De Nederlandse werkende bevolking krimpt rond 2030 naar verwachting met 5.5%, terwijl de groep 65-plussers groeit met 6.6%.

"Tegenwoordig willen veel bedrijven versneld de nieuwste intelligente technologieën toepassen, wat grote gevolgen kan hebben voor oudere werknemers," aldus Coen Degen, partner bij Oliver Wyman. "Het kan leiden tot meer werkloosheid, toenemende ongelijkheid en tot extra druk op de sociale vangnetten. Oudere werknemers vormen een belangrijk deel van de workforce, maar als zij hun vaardigheden en kennis niet genoeg aanpassen aan de huidige ontwikkelingen, lopen zij het risico buitengesloten te worden." Sanderse: "Naast het investeren in digitale strategieën moeten werkgevers plannen maken om oudere werknemers daarin te betrekken. Automatisering werkt namelijk het best in combinatie met menselijke vaardigheden."

Producttips