Logo
  • Nieuws
  • 1 september 2014
  • Joyce Guldemond
  • Bron: www.intercall.com

Wake-up-call voor online vergaderen

Aangezien bijna iedereen tegenwoordig in het bezit is van een smartphone of tablet, is het niet langer nodig om op kantoor te zijn voor vergaderingen. Maar zijn medewerkers die deelnemen aan mobiele vergaderingen ook wel altijd bij de les? Uit een onderzoek van Intercall onder meer dan 500 personen komt naar voren dat veel medewerkers met andere dingen bezig zijn onder het vergaderen en dat ruim een kwart zelfs in slaap valt.

Beeld Wake-up-call voor online vergaderen

Wat zeggen de feiten?

  • Het totaal aantal mobiele telefoontjes steeg tussen 2011 en 2012 met 23 procent, en tussen 2012 en 2013 nog eens met 19 procent.
  • Het totaal aantal minuten van mobiele vergaderingen steeg tussen 2011 en 2012 met 21 procent, en tussen 2012 en 2013 nog eens met 17 procent.
  • Het percentage van de totale telefonische vergaderminuten die over de mobiele telefoon plaatsvinden was 19,4 procent in 2011, 20,8 procent in 2012 en 21,2 procent in 2013.

Online shoppen, gamen, slapen...

Verder blijkt dat wel 82% van de mensen die mobiele vergaderingen bijstaan ondertussen bezig is met dingen die niet werk gerelateerd zijn, zoals onder andere sociale media bezichtigen, sms'en, videogames, online shoppen en eten (maken).

Er kwamen ook een aantal andere verrassende feiten naar voren. 39 procent van de mensen doet alsof hij/zij participeert in de vergadering, terwijl hij/zij eigenlijk de telefoon naast zich neerlegt, 27 procent valt in slaap tijdens een vergadering en 5 procent van de geïnterviewden laat zelfs een vriend(in) de telefoon aannemen in zijn/haar plaats. 

Creëer de optimale werkplek

Hoe zorg je ervoor dat je een aantrekkelijke werkgever bent én blijft voor talenten? En wat betekent dit voor de werkomgeving op kantoor, thuis of op een third workplace? The Great Workplace to be geeft in één dag nieuwe inzichten, resultaten en innovaties om uw human capital optimaal te laten renderen. Meer informatie

Producttips