Logo
  • Nieuws
  • 6 november 2017

42 Procent werknemers wil verbod op bereikbaarheid buiten werktijd

Bijna 60 procent van de werknemers in Nederland vindt dat er meer aandacht besteed zou moeten worden aan het voorkomen van stressgerelateerde klachten op het werk. Ruim 40 procent vindt zelfs dat wettelijk vastgelegd moet worden dat je buiten werktijd niet bereikbaar hoeft te zijn voor je werkgever.

Beeld 42 Procent werknemers wil verbod op bereikbaarheid buiten werktijd

Dit en meer blijkt uit onderzoek in opdracht van Manutan onder 862 Nederlanders, werkend in alle sectoren, met name in loondienst. De helft werkt bij een bedrijf met 200 of meer werknemers en bijna driekwart op kantoor.

Gevraagd naar duurzaamheid op het werk, denken werknemers in Nederland weliswaar allereerst aan het scheiden van afval en energiebesparing, maar direct daarna komt ‘duurzame inzetbaarheid werknemers’. Werk dat voldoening geeft, waardering krijgen en op tijd afstand mogen nemen, spelen daarbij een belangrijke rol. Zo’n 40 procent van de ondervraagden wil thuis helemaal niets met het werk te maken hebben en ziet het liefst een wettelijk verbod op bereikbaarheid via e-mail of telefoon buiten werktijd.

Juist wel behoefte aan sociaal contact met collega’s

Sociaal contact met collega’s buiten werktijd is echter heel iets anders, volgens Lydia Rongen, HR Manager bij Manutan. “Collega’s die elkaar ook buiten de werkomgeving zien, praten samen makkelijker over werkdruk. Uit het onderzoek blijkt dat veel collega’s het lastig vinden om stress en een te hoge werkdruk onderling te bespreken. Ruim een derde van de ondervraagden heeft geen idee hoe daarover bij collega’s of leidinggevenden te beginnen. Alarmerend!”
Een gevoel van stress wordt vooral veroorzaakt door het niet aan kunnen geven van  grenzen en te weinig waardering op het werk. Een derde van de werknemers vindt ook dat bijvoorbeeld zieke collega’s te weinig aandacht krijgen. Rongen: “Sociale omgang en voldoende waardering zijn heel belangrijk voor werknemers. Een goede werksfeer vermindert het ziekteverzuim en verbetert de productiviteit.”

Frisse kijk werkgevers nodig

“We zijn allemaal gewend geraakt aan een bepaalde manier van werken, waarbij werktijden vaak vervagen. 35 Procent van het personeel checkt bijvoorbeeld thuis zijn zakelijke mails. Blijkbaar wordt niet iedereen daar gelukkig van”, aldus Rongen. “Waar het om gaat, is dat werkgevers met een frisse blik naar dit soort zaken kijken."

Uitkomsten onderzoek:

  • 58% wil meer aandacht aan het voorkomen van stressgerelateerde klachten
  • 42% vindt dat wettelijk vastgelegd moet worden dat je buiten werktijd niet bereikbaar hoeft te zijn voor je werkgever
  • 39% wil thuis niets met zijn werk te maken hebben
  • 35% checkt thuis en in het weekend zijn zakelijke e-mail
  • 21% checkt in de vakantie zijn zakelijke e-mail

Producttips

Ook interessant

Special Raet HR Benchmark 2018: hoe blijven medewerkers inzetbaar?
Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers, zzp’ers, HR-professionals en bestuurders