Logo
  • Achtergrond
  • 7 december 2020
  • -

Qragt challenget de traditionele arbodienstverleners

Wat als we onszelf als arbodienst nou eens overbodig konden maken. Want geloof het of niet, directeur Ronald Donkers had voorheen een hekel aan arbodiensten. Die werken vaak nog op een wijze die niet meer aansluit op de problemen waarmee werknemers tegenwoordig geconfronteerd worden.
Beeld Qragt challenget de traditionele arbodienstverleners

“Je kunt in Nederland niet anders dan je ziek melden als je het niet meer trekt, dat noemen wij ‘De Verzuimfuik’. De Wet Verbetering Poortwachter die al bijna twintig jaar oud is, is bedoeld om het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen, maar het zorgt er gewoon voor dat de ziekmelding wordt gemedicaliseerd. Dat is de verkeerde weg, omdat het probleem daar dus - bijna 15 jaar nadat de WvG is ingevoerd - meestal niet ligt. Wij werken aan de achterliggende oorzaken van verzuim, zodat ziekmelding in veel gevallen kan worden voorkomen. Uiteindelijk heeft 70% van de ziekmeldingen geen medische achtergrond maar is stress-gerelateerd. Dat los je niet op met een arbodienst. Daar is Qragt voor.”

Qragt pakt de stress-gerelateerde problematiek van werknemers aan. Stress die in toenemende mate aanleiding is voor ziekteverzuim (bijna 70% van het verzuim). Stress komt meestal voort uit privéproblematiek die in eerste instantie kan leiden tot mentaal verzuim: mensen werken wel, maar zijn er niet volledig met hun hoofd bij. Dit is vaak het voorstadium van uitval. “Qragt werkt eraan om deze uitval te voorkomen,” zegt directeur Ronald Donkers.

Gaat het alleen om privéproblemen?

“Gezien het percentage van 70% zou je bijna denken van wel. Het omgaan met problemen die rechtstreeks uit het werk voortkomen, is in Nederland goed geregeld. Aan het bestrijden van die problemen hebben we niet veel toe te voegen. Waar het misgaat is met name wanneer privéproblemen leiden tot uitval. Zo wordt een griepje bijvoorbeeld gebruikt als vluchtroute om thuis te blijven, terwijl de oorzaak veel dieper ligt. De eerdergenoemde ‘verzuimfuik’ waar we in Nederland mee zitten. Werknemers kunnen met bepaalde problemen gewoon niet terecht op hun werk. Denk aan financiële problemen, relatieproblemen, opvoedingsproblemen. Maar ook aan problemen die zijdelings met het werk te maken hebben, zoals wrijving met de leidinggevende, of het gevoel niet meer mee te kunnen komen. Dat zijn dingen die iemand niet zomaar toegeeft en meldt op het werk, omdat zwakte niet snel wordt geaccepteerd. Het leidt wel tot stress en uiteindelijk uitval.”

Hoe komen werknemers bij jullie terecht?

“Via de werkgever. Wij voorzien in een behoefte van werkgevers, omdat zij ervaren dat zodra verzuim optreedt, ze het contact met de ziekgemelde werknemer verliezen. Voor een bescheiden bedrag, minder dan € 4,- per maand per medewerker, kan de werkgever bij ons een abonnement afsluiten. Via het overlegorgaan van de werkgever, OR, PV of vertrouwenspersoon wordt de werknemer dan op ons gewezen. Werknemers kunnen bij ons kwijt wat ze bij de werkgever zelf niet kwijt willen. Dat is onze kwaliteit. We bieden ze vertrouwen, want wat ze vertellen blijft onder ons. Qragt biedt zo de veiligheid om kwetsbaar te kunnen zijn. De werkgever investeert dus in de werknemer, zonder zich met de inhoud van de gesprekken te bemoeien. Qragt helpt te voorkomen dat mensen zich zinloos ziek moeten melden. Zodat hun inzetbaarheid en loopbaan op peil blijven. De werkgever investeert hiermee in welzijn en inzetbaarheid, en indirect ook in loyaliteit natuurlijk.

Hoe pakken jullie het werk vervolgens aan?

“Als een werknemer contact met ons zoekt beginnen we altijd met een online ‘balanstest’, een uitgebreide test om uit te vinden hoe het er met hem of haar voor staat. Het resultaat is een stoplichtmodel, dat conclusies trekt over levensstijl, coping, loopbaan, en andere factoren. Als het groen is hoeft er niets te gebeuren, bij oranje bieden we aan dat de werknemer contact met ons zoekt, en is het licht rood dan nemen we zelf contact op. Er volgt dan offl ine dienstverlening door balanscoaches. Dat kan telefonisch, maar soms is er meer nodig. Deze tweedelijnsdienstverlening bestaat meestal uit persoonlijke dienstverlening, die overigens niet meer binnen het abonnement valt. Een extra investering kan dan noodzakelijk zijn maar als werkgever investeer je dan wel in een geconcretiseerd probleem. En kun je uitval dus voorkomen. De balanscoaches zijn in principe HR-specialisten, die psychologisch extra geschoold zijn of in ‘het verzuim’ hebben gewerkt. Ze geven richting zonder te oordelen. Het zijn eigenlijk de tussenpersonen tussen de werknemer en gespecialiseerde hulpverleners zoals psychologen of financiële coaches.”

Merken jullie extra problemen door de coronacrisis?

“Ja, zeker. Vanuit twee kanten eigenlijk. Werkgevers die tijdens de lockdown in paniek het gehele personeelsbestand per Excelsheet ziekmelden om het fi nanciële probleem te tackelen. Werknemers die niet meer naar hun werk durven of willen. Dat heeft in het begin van de crisis tot een hausse aan meldingen geleid. Intussen is dat gelukkig gestabiliseerd. We zien dat de problematiek zelf overigens niet zo heel anders is geworden, maar corona vergroot het wel: bijvoorbeeld financiële problemen. Mentale problemen en relatieproblemen worden ook groter. Je ziet het zwaarder worden, mensen worden nu ook banger voor ontslag. We werken er hard aan om werknemers weerbaarder en zelfredzamer te maken. Ze minder te laten denken vanuit de slachtofferrol. Dat geldt ook voor deze crisis. Hoe sterker en zelfstandiger iemand er uit komt, hoe meer hij waard is voor de werkgever en uiteindelijk voor de arbeidsmarkt.”

Qragt in het kort:

  • Online/offline hulp voor werknemers
  • Balanscoaches en 2 x per jaar balanstest
  • Combinatie met schuldhulp en persoonlijke ontwikkeling (NIBUD, Online Academy van NCOI)
  • Voldoet aan AVG richtlijnen, complete privacy borging
  • Gezin wordt ook ondersteund
  • Sluit aan op NOW 2 en 3
Door de juiste aandacht te investeren, maak je een leven lang werkelijk mogelijk. Dankzij Qragt realiseer je vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en voorkom je verzuim.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.