Logo
  • Nieuws
  • 13 december 2018
  • Bron: AWVN

Werknemers laten geld keuzebudget liggen en daarmee kansen ontwikkeling

Eén derde van de Nederlandse werknemers heeft de beschikking over een eigen keuzebudget. Zij laten volgens hun werkgevers echter veel kansen liggen bij het gebruiken van dat geld. Dat is de belangrijkste conclusie uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar beschikbaarheid en gebruik van duurzame-inzetbaarheidsbudgetten.

Beeld Werknemers laten geld keuzebudget liggen en daarmee kansen ontwikkeling

Uit het AWVN-onderzoek blijkt dat een derde van de werkgevers een zogenoemd DI-budget aan zijn medewerkers beschikbaar stelt. Nog eens 15% van de respondenten is op dit ogenblik bezig met de mogelijke invoering van zo’n regeling. Bij de bedrijven die al een DI-regeling hebben, krijgen de werknemers gemiddeld € 1.200 per jaar (in geld én tijd) om in hun eigen duurzame inzetbaarheid te investeren. Zij mogen het budget met grote keuzevrijheid besteden. Belangrijkste bestedingsdoelen (vaak in combinatie) zijn opleidingen al dan niet aansluitend bij de huidige functie (39%), training (28%), maatregelen die de persoonlijke werk-privébalans verbeteren (24%) en loopbaanadvies (18%).

Lijnmanagement onvoldoende betrokken

Werknemers zijn nog te weinig met het thema duurzame inzetbaarheid bezig, zegt meer dan de helft van de werkgevers. Daardoor blijft er teveel geld ongebruikt. Ook is het lijnmanagement vaak onvoldoende betrokken bij het thema om een stimulerende rol te kunnen spelen. Verder zijn de regelingen zelf voor veel respondenten te ‘vrijblijvend’. 

Redenen Duurzaam-inzetbaarheidsbeleid

73% van de werkgevers geeft ‘het bieden van eigen regie op loopbaan en persoonlijke ontwikkeling’ op als belangrijkste reden om een DI-regeling in te voeren. Keuzevrijheid van de werknemer rond bijvoorbeeld opleidingen is daar een uitvloeisel van.


Aan het AWVN-ledenonderzoek ‘Budgetten voor duurzame inzetbaarheid’ namen ruim 300 werkgevers deel. Zij vormen qua activiteiten en qua omvang een afspiegeling van het Nederlandse bedrijfsleven met een lichte oververtegenwoordiging van grote werkgevers.

 

Producttips

Ook interessant

Voorspelt Learning Agility teamsucces?
Succesvolle teams zijn belangrijk voor organisaties

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.