Logo
  • Nieuws
  • 7 oktober 2014
  • Lianne Bouman

Pesten op werk duur ‘grapje’ voor werkgever

Een collega pesten is niet alleen vervelend voor die collega. Pesten kost ondernemers ook geld. Per geëscaleerd geval kost het gemiddeld 45.000 euro, aldus TNO Arbeid.

Beeld Pesten op werk duur ‘grapje’ voor werkgever

De rechter kan, sinds pesten in de Arbowet (1994) is opgenomen, forse schadevergoedingen toekennen aan slachtoffers als de werkgever niet adequaat heeft opgetreden tegen het gedrag.

Gepeste werknemers melden zich vaker ziek en bedrijven met een pestprobleem kennen een hoger personeelsverloop. De organisatoren van de conferentie over pesten in oktober 2014 zou er sprake zijn van ongeveer vier miljoen verzuimdagen per jaar. Totale geschatte kosten 2,3 miljard euro.

Onderzoek wijst uit dat meer dan een half miljoen Nederlanders op het werk wordt gepest, van wie ruim 100.000 structureel. Vormen van pesten zijn onder meer bespotten, roddelen, werk onaangenaam of onmogelijk maken, discrimineren, bedreigen, digitaal pesten, eigendommen kapotmaken en seksuele intimidatie.

Pestgedrag

Pestgedrag is iets anders dan een grapje of plagerijtje. Pesten heeft de bedoeling iemand schade aan te brengen om ten koste van iemand bepaalde voordeeltjes te krijgen. Iemand openlijk bespotten is geen grapje meer. En de meeste mensen voelen precies aan wanneer een grapje niet leuk meer is.

Let op

Werkgevers moeten in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aangeven wat zij doen om pesten te voorkomen en te bestrijden.

Producttips

Ook interessant

Voorspelt Learning Agility teamsucces?
Succesvolle teams zijn belangrijk voor organisaties

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.