Logo
  • Nieuws
  • 18 oktober 2017
  • Bron: HPO Center

Nederlandse werknemers gelukkig met hun werk, maar niet met hun werkgever

Nederlandse werknemers geven hun werkbetrokkenheid een score van 7,8 en de organisatiebetrokkenheid een 6,5. Dit betekent dat zij over het algemeen gelukkig zijn met het werk dat ze doen, maar niet echt met de organisatie waarin ze dat werk doen.

Beeld Nederlandse werknemers gelukkig met hun werk, maar niet met hun werkgever

Zo blijkt uit een recent onderzoek onder 624 Nederlandse bestuurders, managers en medewerkers. Er blijkt geen verschil te zijn in werkgeluk tussen mannen en vrouwen, uit welke sector de organisatie afkomstig is (profit of non-profit of overheid) of hoe groot de organisatie is, hoe lang de respondent heeft gewerkt bij een organisatie of hoe oud zij/hij is. Het enige verschil is te vinden bij functieniveau: de directie en senior managers zijn beduidend tevredener met hun werk en de organisatie en schatten het niveau van de eigen organisatie ook hoger in.

Ivoren toren?

“Het zou zo maar kunnen zijn dat directie en senior managers zich in een ‘ivoren toren’ bevinden, waardoor ze onvoldoende weten van en aangesloten zijn op wat er op de werkvloer speelt,” aldus dr. André. de Waal MBA van het HPO Center die samen met dr. Robert Goedegebuure van StatMind Management Research & Development en Harold de Wit MSc van Driessen HRM verantwoordelijk is voor het onderzoek. De onderzoekers adviseren directieleden en managers om zo snel mogelijk in contact te komen met alle organisatieniveaus, vooral omdat eerder onderzoek heeft laten zien dat management een doorslaggevende rol heeft bij het al dan niet slagen van een transformatie naar een excellente en aantrekkelijke organisatie.

Producttips

Ook interessant

Voorspelt Learning Agility teamsucces?
Succesvolle teams zijn belangrijk voor organisaties