Logo
  • Nieuws
  • 18 april 2013
  • Ella Beentjes

Slechte werkplek kost jaarlijks miljarden euro's

Uit onafhankelijk onderzoek onder ruim vierduizend respondenten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Polen blijkt dat een slechte werkplek zorgt voor grote gezondheidsproblemen. De kosten die gemoeid zijn met de uitval van werknemers lopen alleen in Nederland al in de miljarden euro’s per jaar.

Het onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Fellowes, leverancier van kantoorbenodigdheden en laat een aantal opvallende resultaten zien. Zo heeft bijna twee op de drie (59%) Nederlandse werknemers al eens last gehad van aandoeningen die rechtstreeks in verband staan met werk aan een computer, laptop of tablet. Daarvan heeft 62% wekelijks of vaker last en 30% heeft elke dag last.

3,3 miljard euro kosten per jaar


De meest voorkomende aandoeningen in Nederland zijn pijnlijke of gespannen schouders (33%), pijnlijke polsen en armen (25%), nekpijn (25%) en rugpijn (24%). Het afgelopen jaar heeft 1 op de 4 werknemers ziekteverlof op moeten nemen als rechtstreeks gevolg van deze gezondheidsproblemen. Gemiddeld bleef men 20 dagen thuis in de afgelopen twaalf maanden. Dit komt overeen met een kostenpost van ruim 3,3 miljard euro voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Hoogste percentage in Europa


Dertig procent van de Nederlandse werknemers ervaart elke dag pijnklachten. Hiermee scoort Nederland het hoogst van alle onderzochte Europese landen.  Een reden hiervoor kan liggen in het feit dat Nederlandse werknemers ook het langst achter een desktopcomputer, laptop of tablet zitten: gemiddeld zo’n 6 uur en 43 minuten per dag. Er zijn zelfs behoorlijk wat (39%) Nederlandse werknemers die meer dan 7 uur per dag achter een van deze apparaten werkt. Dit zijn vooral personen van 44 jaar of jonger, met name werknemers in grotere bedrijven, voor administratief personeel, junior managers en het middenkader.

Hoewel er uit de leeftijdscategorie 25-34-jarigen meer mensen thuisbleven als gevolg van de gezondheidsklachten, bleven de oudere leeftijdscategorieën gemiddeld wel langer thuis. Sommigen moesten zelfs langdurig ziekteverlof nemen.

Vooral in de financiële dienstensector was het afgelopen jaar sprake van een piek: zo’n 47% van de getroffen werknemers nam ziekteverlof. Uit het Fellowes onderzoek blijkt ook dat nog eens 28% van de Nederlanders aangeeft dat ze geen ziekteverlof hebben genomen, maar dat hun klachten wel negatieve invloed hebben gehad op hun arbeidsproductiviteit. Hiermee behoort Nederland met Polen (30%) tot de hoogste niveaus van Europa.

Ergonomische producten


De onderzoekers hebben ook gevraagd welke middelen mensen gebruiken om de klachten te verminderen of geheel op te lossen. Zo gebruikt 60% van de Nederlandse werknemers specifieke ergonomische producten, vooral in het Onderwijs zijn deze producten erg populair. Waar 73% van het getroffen personeel ergonomische producten gebruikt om de klachten aan te pakken, volgt 43% van de collega’s (die geen last hebben gehad) hun voorbeeld. Zij gebruiken de producten dus preventief. Tegelijkertijd houdt het ook in dat een aanzienlijk deel van de werknemers met gezondheidsklachten (27%) helemaal geen ergonomische producten gebruikt.

Meer dan de helft van de Nederlanders verbijt de pijn


Naast ergonomische producten die door werknemers gebruikt worden, heeft 39% van de getroffen personen ook medicatie gebruikt. Hiervan nam 24% van de mensen medicatie zonder voorschrift. Meer dan de helft (59%) van de Nederlandse werknemers met klachten heeft echter geen medicatie genomen en heeft simpelweg de pijn verbeten. Hiermee scoort Nederland het hoogste niveau van Europa.

Klachten onder gebruikers van tablet, smartphone en laptop


Het onderzoek toont tot slot aan dat 90% van de Nederlandse werknemers mobiele toestellen (laptops, tablets, smartphones) gebruikt voor zakelijke doeleinden. Volgens de onderzoekers blijkt bijna de helft hiervan (44%) echter klachten op het vlak van gezondheid en welzijn te ervaren, die ze wijten aan het toenemende zakelijk gebruik van deze mobiele apparaten.

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.