Logo
  • Nieuws
  • 21 september 2018
  • Bron: Arboportaal/ministerie SZW

Mkb nog niet alle wijzigingen Arbowet doorgevoerd

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet volledig van kracht. Uit een verkennend onderzoek onder het mkb en grootbedrijf blijkt dat met name bij het midden en klein bedrijf nog werk aan de winkel is als het gaat om de invoering van de wijzigingen uit de Arbowet aldus het ministerie van SZW.

Beeld Mkb nog niet alle wijzigingen Arbowet doorgevoerd

In aanloop naar de definitieve wetswijziging van de Arbowet op 1 juli 2018 is door het ministerie van SZW onder arbobeïnvloeders uit het mkb en grootbedrijf onderzocht in hoeverre zij op de hoogte waren van de wijzigingen in de Arbowet, en in welke mate de wijzigingen al waren doorgevoerd. Onder arbobeïnvloeders worden de mensen binnen een organisatie verstaan die invloed hebben op het arbobeleid. Hierbij moet gedacht worden aan directeuren, bedrijfsmanagers of HR-medewerkers, maar ook aan preventiemedewerkers of leden van de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging. De peiling betreft een momentopname.

Inhoudelijk niet goed bekend

Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de arbobeïnvloeders wist dat de Arbowet is gewijzigd, maar dat zij inhoudelijk nog niet goed bekend waren met de wijzigingen. Hierdoor waren - ten tijde van het onderzoek - nog niet alle wijzigingen doorgevoerd in de organisatie. Zo had bijvoorbeeld één op de vier (27%) bedrijven een basiscontract. Verder was nog eens 27% hier mee bezig, en was nog eens 30% van plan de wijzigingen door te voeren. De arbobeïnvloeders verwachtten dat de meeste wijzigingen voor 1 juli 2018 zouden zijn doorgevoerd.

In het onderzoek is ook gevraagd naar bekendheid van bepaalde onderdelen van de wetswijziging. De arbobeïnvloeders waren het meest op de hoogte van de mogelijkheid tot het aanvragen van een second opinion (30%) of het vrij bezoeken van een bedrijfsarts (29%). Minder bekend waren de wijze van aanstelling van de preventiemedewerker en het feit dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.