Logo
  • Download
  • 12 februari 2018

Nieuwe wet- en regelgeving, bent u voorbereid?

Nieuwe wetten en regels ten aanzien van verzuim en privacy zullen een flinke impact hebben op HR-afdelingen de komende jaren. Zo geldt per 1 juni 2017 de nieuwe Arbowet met wijzigingen op het terrein van verzuimbeheersing en preventie. Sinds 1 januari 2016 is de strenge Wet Melding Datalekken al van kracht, met belangrijke gevolgen voor de informatiebeveiliging van personele gegevens. En vanaf dit jaar komt er een Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarmee de impact van de nieuwe privacywetgeving op uw HR-processen nog groter wordt.
Beeld Nieuwe wet- en regelgeving, bent u voorbereid?

Download

Type:
PDF
Grootte:
16 pagina's
Download
Aangeboden door:
Unit4

Bent u vanuit HR voldoende op de hoogte van al deze nieuwe wet- en regelgeving? En heeft u de HR-processen en uw HR-beleid al aangepast aan deze regels, kortom, bent u compliant?

Samen met HR Praktijk organiseerde Unit4 een onderzoek onder HR-professionals om inzicht te krijgen in deze kwesties. Om vast te stellen in hoeverre HR-afdelingen zijn voorgesorteerd op de nieuwe wet- en regelgeving qua verzuim en privacy, beantwoordden de deelnemers een korte vragenlijst met ook enkele verdiepingsvragen.

De resultaten leest u in deze whitepaper.

Met ruim 2,3 miljoen verloningen per maand is Unit4 de grootste aanbieder van bedrijfssoftware voor de HR- en salarisadministratie. Unit4 biedt oplossingen specifiek voor kleine en middelgrote bedrijven.

Producttips