Logo
  • Nieuws
  • 27 juni 2017
  • Mariel Hovemann

Werkgevers zien ruimte voor verbetering arbeidsvoorwaarden

Hoe zijn bij u de arbeidsvoorwaarden geregeld? Ziet u nut of noodzaak om deze te verbeteren? 87 Procent van de bedrijven in Nederland in ieder geval wel zo blijkt uit het Nationaal Beloningsonderzoek van Human Capital Group onder 250 bedrijven in Nederland.

Beeld Werkgevers zien ruimte voor verbetering arbeidsvoorwaarden

Van de ondervraagde bedrijven gaf 13 procent aan dat de arbeidsvoorwaarden in de organisatie op dit moment al heel goed zijn. De overige 87 procent ziet nog 'room for improvement', zoals:

  • het aanbieden van een keuzesysteem voor arbeidsvoorwaarden (52%)
  • het verbeteren van ontwikkelings- en loopbaanmogelijkheden (48%)
  • verbetering of uitbreiding van het opleidingsaanbod (40%)
  • invoeren of uitbreiden flexibele werktijden en -plekken (37%)
  • ophogen vast salaris (34%)
  • invoeren of ophogen variabele beloning (23%)
  • verbeteren verlofregeling (21%)

Producttips