Logo
  • Nieuws
  • 25 februari 2021
  • Bron: Intelligence Group

Sollicitanten onderhandelen minder vaak over hun arbeidsvoorwaarden tijdens de sollicitatieprocedure

Sollicitanten accepteren vaker blindelings het aanbod van de werkgever.  Het percentage van mensen dat niet onderhandelt is gestegen van 11% in 2019 naar 14% in 2020. Daarbij komt een opvallend verschil tussen mannen en vrouwen naar voren: in 2020 onderhandelden 18% van de vrouwen over geen enkel onderwerp, tegenover 11% van de mannen. Dit blijkt uit onderzoek van Intelligence Group, op basis van het Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek (AGO).

Beeld Sollicitanten onderhandelen minder vaak over hun arbeidsvoorwaarden tijdens de sollicitatieprocedure

Bijna de helft van de sollicitanten onderhandelt niet over het salaris. Iets meer dan de helft van hen doet dat wel, en daarmee staat dit onderwerp op de eerste plaats van de meest besproken arbeidsvoorwaarden. Voornamelijk mannen trekken hier het gemiddelde omhoog: in 2020 gaf 61% van hen aan dit te bespreken tegenover 49% van de vrouwen. Opvallend is dat bij mannen dit gemiddelde 1% is gestegen ten opzichte van 2019, maar dit bij vrouwen met 2% is gedaald. Dit is tevens het enige aspect dat procentueel is gestegen bij de mannen, wat kan betekenen dat het bespreken van het salaris in het geval van de man een grotere constante waarde heeft dan het aankaarten van andere onderwerpen.

Vrouwen prioriteren werkomstandigheden

Na het bespreken van een goed salaris komt voor 41% van de werknemers het al dan niet krijgen van een vast contract aan bod. Op de derde plaats in de top drie staat het bepalen van geschikte werktijden op de agenda. Hier zegt 34% van de Nederlandse beroepsbevolking dit absoluut aan te kaarten bij een nieuwe werkgever. Opvallend is dat het hier gaat om 37% van de vrouwen tegenover 30% van de mannen. Deze cijfers laten zien dat vrouwen over het algemeen een hogere prioriteit geven aan werkomstandigheden, zoals flexibele werktijden, dan mannen. Naast het hebben van geschikte werktijden onderhandelen vrouwen vaker over de datum van indiensttreding en de mogelijkheid tot thuis werken. Al deze onderwerpen zijn gerelateerd aan werkcomfort.
Mannen besteden meer aandacht aan financiële zaken zoals het krijgen van een goed salaris, een auto van de zaak en een eventuele bonus. Doordat mannen en vrouwen tijdens het sollicitatiegesprek een andere focus hebben kan de uitkomst worden beïnvloed. Dit kan een verklaring zijn voor ongelijkheid in de arbeidsvoorwaarden tussen mannen en vrouwen. 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.