Logo
  • Nieuws
  • 14 april 2015
  • Bron: AWVN

Participatiewet: Helft nieuwe cao’s heeft afspraken over Wajongers

In bijna de helft van de cao’s die in 2015 zijn afgesloten, staat een afspraak over banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vorig jaar was dat nog maar in een derde van de cao’s het geval. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse cao-bericht.

Beeld Participatiewet: Helft nieuwe cao’s heeft afspraken over Wajongers

AWVN, dat als adviseur van werkgevers betrokken is bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen, verwacht dat, naarmate het cao-seizoen vordert, het aantal van dergelijke afspraken verder toeneemt.

Quotumwet

Arbeidsmarktafspraken hebben betrekking op bijzondere doelgroepen als Wajongers en andere (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Met het maken van dergelijke afspraken komt het bedrijfsleven een belofte na uit het Sociaal Akkoord van 2013. Ook wordt het minder waarschijnlijk dat werkgevers een verplichting krijgen om een bepaald aantal arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, de zogenoemde ‘Quotumwet’. AWVN leidt zelf een project om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen, zie www.werkgeversgaaninclusief.nl.

Loonstijging

In maart kwamen 17 nieuwe cao’s tot stand met een gemiddelde loonstijging van 1,66 procent. Voor geheel 2015 bedraagt het gemiddelde 1,61 procent. Daarmee zet de loonontwikkeling van 2014 zich onverminderd voort.

Nieuwe afspraken in cao’s

Onder de 17 maart-cao’s waren een aantal belangrijke en vernieuwende. KLM (grondpersoneel) en Tata Steel kwamen onverwacht snel tot nieuwe afspraken aldus de werkgeversvereniging. Bij KLM staat loonmatiging tegenover geen gedwongen ontslagen; bij Tata werden nieuwe flexibiliteitsafspraken gemaakt. In de cao voor het ziekenhuispersoneel ligt een klemtoon op opleidingsbeleid en op omzetting van externe flexibiliteit (uitzendkrachten) naar interne flexibiliteit (vast personeel dat flexibeler inzetbaar wordt). In de architecten-cao is vastgelegd dat zzp’ers een minimumtarief in rekening kunnen brengen dat gebaseerd is op de cao-lonen.

Webinar: Participatiewet en Wajong

De rol van de gemeente en de rol van de werkgever toegelicht

Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Hiermee wordt de rol van de gemeente een stuk groter als het gaat om arbeidsparticipatie van de zogenaamde ‘onderkant van de arbeidsmarkt’. er gaat voor gemeentes het nodige veranderen. Maar ook voor werkgevers is een belangrijke rol in de Participatiewet neergelegd: zij moeten er zorg voor dragen dat voldoende jonggehandicapten (Wajong), WSW-ers en bijstandsgerechtigden aan het werk komen. Meer informatie en inschrijven...

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.