Logo
  • Nieuws
  • 11 januari 2018
  • Bron: Microsoft

Microsoft-medewerkers voortaan recht op ruimer volledig betaald ouderschaps- en zorgverlof

Het softwarebedrijf wil door ruim boven de wettelijke minimale norm verlof aan te bieden werk maken van diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer door het zwangerschaps-, partner- en zorgverlof.

Beeld Microsoft-medewerkers voortaan recht op ruimer volledig betaald ouderschaps- en zorgverlof

Medewerkers krijgen vier weken volledig betaald verlof om voor een direct familielid met ernstige gezondheidsproblemen te zorgen. Daarnaast is het zwangerschapsverlof verhoogd van zestien naar in totaal twintig weken. De vader of partner krijgt nu zes weken volledig betaald verlof in plaats van de wettelijk verplichte twee dagen. Medewerkers die een kind adopteren krijgen ook zes weken volledig betaald verlof, in plaats van de wettelijk verplichte vier weken.

Rawan Shalhoub, HR-directeur bij Microsoft Nederland licht in een blogbijdrage toe: “Het leven is onvoorspelbaar. Er kunnen zich situaties voordoen waar we weinig of geen invloed op hebben en die toch aanzienlijke weerslag op ons hebben. Denk daarbij aan de geboorte of adoptie van kinderen of de zorg voor een familielid met een ernstig gezondheidsprobleem. Dat zijn momenten wanneer familie het belangrijkste zou moeten zijn. Aangezien het welzijn van onze medewerkers voorop staat, zijn we er trots op dat we nu de ruimte kunnen bieden voor een gezonde werk-privé balans.”

Producttips