Logo
  • Nieuws
  • 6 juni 2018

HR Arbeidsvoorwaarden Congres 2018: tools voor hogere betrokkenheid van medewerkers

Medewerkers meer autonomie geven, hun talenten (laten) gebruiken en ontwikkelen, betekenis geven aan het werk, Agile en wendbaar kunnen werken. Tijdens het derde HR Arbeidsvoorwaarden Congres op 6 november in Bunnik krijgt u de nieuwste inzichten en praktijkcases rondom deze thema’s en leert u hoe organisaties daaraan invulling hebben gegeven.

Beeld HR Arbeidsvoorwaarden Congres 2018: tools voor hogere betrokkenheid van medewerkers

Klassieke arbeidsvoorwaarden als salaris, gratificatie, verzekeringen en pensioen zijn nog steeds belangrijk, maar in de eerste plaats een hygiënefactor. Wat veel meer waarde aan uw organisatie toevoegt is dat medewerkers zich voortdurend willen verbeteren, het beste uit zichzelf willen en kunnen halen en optimaal kunnen samenwerken. Dit zijn de thema’s die bepalend zijn voor de performance en betrokkenheid van medewerkers. Hoe vertaalt u dit naar waarderen en belonen van medewerkers, kortom moderne arbeidsvoorwaarden?

"Tijdens de afsluitende plenaire sessie ontstond er een discussie over de term arbeidsvoorwaarden in de zaal," vertelt Peter van den Hout, programmamanger bij congres-organisator HR Academy. "Het is misschien een traditionele term, terwijl er allerlei nieuwe spannende ontwikkelingen gaande zijn op dit gebied. Maar een beter woord hebben we niet kunnen vinden en het dekt vooralsnog de lading." Belangrijke trends met impact op arbeidsvoorwaarden staan ook dit jaar weer op het congres-programma: empowerment en zelforganisatie van medewerkers, Agile en wendbaar werken, betrokkenheid en werkgeluk in organisaties. "Ouderwetse benaderingen als de HR-cyclus, functiebeschrijvingen en top down management passen daar vanzelfsprekend niet meer bij," aldus dagvoorzitter Jan Tjerk Boonstra. "Maar de werkelijkheid is natuurlijk complex en weerbarstig en het implementeren van nieuw gedachtengoed is wat anders dan erover vertellen."

Praktijkcases

Naast de keynotes van Lidewey van der Sluis en Tinka van Vuuren is er in de parallelsessies veel ruimte ingericht voor praktijkcases. Zoals het 'rollenhuis' dat is geïntroduceerd bij de ICT Group. In tegenstelling tot traditionele functies ondersteunt dit maximaal de gewenste flexibiliteit en wendbaarheid van de medewerkers. Een ander mooi voorbeeld is het flexibele beloningsbeleid dat bij Mundipharma is doorgevoerd om medewerkers keuzes te laten maken die het beste passen bij hun persoonlijke situatie.

En hoe kun je met arbeidsvoorwaarden werkgeluk stimuleren? Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een prachtige werkplek, vers fruit... Het lijkt soms weinig effect te hebben op medewerkers, terwijl dat toch de verbeterpunten waren die uit het jaarlijkse medewerkerstevredenheidonderzoek naar voren kwamen. Tijdens een van de workshops op het HR Arbeidsvoorwaarden Congres 2018 leert u wat het verschil is tussen werkgeluk en werktevredenheid: verschillende processen, met andere input en andere uitkomsten. Na afloop weet u aan welke knoppen u kunt draaien om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.