Logo
  • Nieuws
  • 27 juni 2019
  • Bron: CleanJack

Europees Hof: Bedrijven zijn verplicht tot arbeidstijdenregistratie

Europese lidstaten moeten werkgevers verplichten om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee zij de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer registreren. Hiermee wordt gewaarborgd dat de rechten van werknemers, zoals die in de arbeidstijdenrichtlijn en het Europees Handvest zijn opgenomen, worden nageleefd. Die uitspraak heeft het Europees Hof vorige maand gepubliceerd.

Beeld Europees Hof: Bedrijven zijn verplicht tot arbeidstijdenregistratie

De uitspraak van het Europees hof is het gevolg van een zaak die was aangespannen door een Spaanse vakbond. Zij vond het tegen de rechten van werknemers ingaan dat Deutsche Bank in Spanje zich niet aan de verplichting hield om het dagelijks aantal gewerkte uren van bankmedewerkers te registreren. Daardoor is het niet mogelijk om overzichten op te stellen van de maandelijkse overuren, iets wat in Europa bij wet verplicht is. Omdat Deutsche Bank niet op de eis van de vakbond wilde ingaan, is er uiteindelijk tot aan het Europese hof geprocedeerd.

Fundamentele rechten

Het Hof wijst om te beginnen op het belang van het fundamentele recht van iedere werknemer op een beperking van de maximale arbeidsduur en op dagelijkse en wekelijkse rusttijden. Dat fundamentele recht is neergelegd in het Handvest en wordt geregeld in de arbeidstijdenrichtlijn. De lidstaten moeten daarom zorgen dat werknemers daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de rechten die zij hebben. En als je die arbeidstijden niet goed registreert, dan is het volgens het Hof niet goed mogelijk om die rechten te waarborgen.

Objectief en betrouwbaar

Werkgevers behoren daarom een systeem te hebben waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd. Zo kun je objectief en betrouwbaar vaststellen hoeveel uren de werknemer heeft gewerkt, op welke tijdstippen en hoeveel (over)uren zijn gemaakt.

Bedrijfsprocessen optimaliseren

Tot slot concludeert het Hof dat een registratiesysteem voor arbeidstijden een uiterst geschikt middel is. Voor werknemers en werkgevers, omdat zij zo snel objectieve en betrouwbare gegevens krijgen over het precieze aantal gewerkte uren. Dit vergemakkelijkt de bewijsvoering voor zowel werknemers als werkgevers als hen daarnaar wordt gevraagd door nationale bestuurlijke en rechterlijke instanties. Woordvoerder CleanJack: "Ook zorgt een tijdregistratiesysteem ervoor dat de bedrijfsvoering veel efficiënter verloopt. Door exact meetbaar te maken hoeveel uren mensen met bepaalde werkzaamheden bezig zijn, wordt het mogelijk om bedrijfsprocessen te optimaliseren."

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.