Logo
 • Blog
 • 4 augustus 2014

Checklist bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De Wet werk en zekerheid heeft ook consequenties voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Zo is per 1 januari 2015 niet langer toegestaan in een arbeidsovereenkomst met een duur van zes maanden of korter een proeftijd op te nemen. Let op de volgende punten bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een werknemer.

 1. Is er een CAO van toepassing? Zo ja, wat zegt deze CAO over het gebruik van tijdelijke arbeidsovereenkomsten? Is het onder alle omstandigheden toegestaan een tijdelijke arbeidsovereenkomst te sluiten, of is het gebruik hiervan aan beperkingen gebonden? Moet de overeenkomst op grond van de CAO nog aan bepaalde vormvereisten voldoen? Is de duur van de tijdelijke arbeidsovereenkomst aan een bepaald maximum gebonden?
 2. Is de bepaalde-tijd-clausule objectief bepaalbaar?
 3. Voldoet de bepaalde-tijd-clausule aan de wettelijke vereisten?
 4. Wilt u de mogelijkheid openhouden dat de overeenkomst tussentijds kan worden opgezegd? Neem dan een beding van tussentijdse opzegging op.
 5. Voldoet de proeftijd aan de wettelijke eisen? De proeftijd mag niet langer zijn dan een maand. Is de arbeidsovereenkomst aangegaan voor minstens 2 jaar, dan mag de proeftijd maximaal 2 maanden bedragen. Per 1 januari 2015 is het niet langer toegestaan in een arbeidsovereenkomst met een duur van zes maanden of korter een proeftijd op te nemen.
 6. Hebt u met deze werknemer al eens eerder een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten? Houd dan rekening met het risico van de ketenregeling.
 7. Heeft u deze werknemer eerder voor hetzelfde soort werk via een uitzendbureau ingeleend? Dan geldt de ketenregeling ook. De arbeidsovereenkomst die de werknemer met het uitzendbureau had gesloten, wordt aan u, als opvolgend werkgever, toegerekend.

Rapport arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd en beeindiging

Met dit rapport beschikt u over de ultieme handleiding om aan de slag te kunnen, met onder andere:

 1.     Actuele wet- en regelgeving
 2.     Kenmerken en voor- en nadelen op een rij
 3.     Handleiding voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 4.     Voorbeeldbrieven en modellen wettelijke verplichte bedingen

Meer informatie en downloaden

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.