Logo
  • Download
  • 16 april 2018

AVG: Functionaris voor de gegevensbescherming

Het kan u bijna niet ontgaan zijn dat de AVG op 25 mei 2018 van kracht wordt. Dat betekent voor sommige werkgevers dat zij verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. In uw vakgebied is het verwerken van persoonsgegevens dagelijkse kost. Al die naw-gegevens, salarisdata en pensioeninformatie moet u straks wel volgens de regels van de AVG verwerken. Daar speelt de FG een rol bij. Die moet erop toezien dat de organisatie de verplichtingen uit de AVG naleeft.
Beeld AVG: Functionaris voor de gegevensbescherming

Download

Type:
PDF
Grootte:
11 pagina's
Download
Aangeboden door:
Visma Software

Persoonsgegevens verwerken

Om de werknemers van wie u persoonsgegevens verwerkt zo veel mogelijk privacy te geven, is het belangrijk dat u zo min mogelijk persoonsgegevens verwerkt. In de AVG is opgenomen dat organisaties alleen persoonsgegevens mogen verzamelen en verwerken voor zover die nodig zijn om een specifiek doel te bereiken. Naar de geloofsovertuiging van een nieuwe werknemer vragen, is dus taboe.

Download de gratis whitepaper

Visma Software biedt bedrijven complete cloudoplossingen voor boekhouding, groothandels- en projectadministratie, urenregistratie, accountancy, crm, hrm en salarisverwerking en ledenadministratie.

Producttips