Logo
  • Achtergrond
  • 6 april 2021
  • Koen van Schie

Vernieuwen van arbeidsvoorwaarden: zet in op breed draagvlak

Vernieuwen van arbeidsvoorwaarden en het arbeidsvoorwaardenproces is niet zomaar gerealiseerd. Werkgevers kunnen zelf veel doen om de kans op succes te vergroten. AWVN heeft daarom een handreiking opgesteld om, aan de hand van een stappenplan, werkgevers bij het vernieuwen van arbeidsvoorwaarden te gidsen.

Dat begint bij de voorbereiding en het stellen van de juiste vragen: is vernieuwing van inhoud of proces nodig – of is er een effectievere manier om tot resultaat te komen? Wat is precies de noodzaak? Heeft het onderhandelteam namens de werkgever voldoende ruimte om de doelstellingen te realiseren?

Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om de onderhandelingen zelf. Met wie worden afspraken gemaakt en waarom met deze partijen? Wat zijn de gemeenschappelijke doelen? Hoe worden medewerkers betrokken bij het proces? Uiteindelijk zijn draagvlak en medewerkersbetrokkenheid de basis voor het vernieuwen van arbeidsvoorwaarden. Uiteraard is het wenselijk om dit proces gezamenlijk met bonden te doorlopen, maar als dat niet mogelijk is kan een werkgever deze stappen ook zelf doorlopen om op basis daarvan tot voorstellen te komen.

In branches speelt de wens tot het vernieuwen van arbeidsvoorwaarden ook. Daar is de dynamiek anders, omdat er namens meerdere werkgevers gezamenlijk wordt onderhandeld met de vakbonden – en er ook sprake kan zijn van het algemeen verbindend verklaren van de cao. Vaak gaan die discussies over de (inhoudelijke vernieuwing van) arbeidsvoorwaarden en de werkingssfeer (de omschrijving welke werkgevers onder de cao vallen). Dat is in veel gevallen echter een uiting van onderliggende verschillende belangen van verschillende werkgevers. Dat vraagt daarom om een andere aanpak dan bij onderhandelingen tussen werkgever en bonden.

Meer informatie

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.