Logo
  • Achtergrond
  • 13 maart 2011
  • Redactie HRpraktijk

Relatiebeding

Met een relatiebeding kunt u als werkgever zorgen dat een oud-werknemer geen klanten of relaties van u benadert als hij bij de concurrent gaat werken of een eigen bedrijf start. Ook mag hij niet in dienst treden bij een relatie. Het relatiebeding is eigenlijk een vorm van het concurrentiebeding. Het concurrentiebeding is echter vaak zo veelomvattend dat een werknemer na het einde van zijn arbeidsovereenkomst nergens meer aan de slag kan. Vaak met een rechtszaak tot gevolg. Een relatiebeding geeft wat meer ruimte voor overleg tussen werkgever en werknemer. Zo mag een werknemer (onder voorwaarden) vaak wel bij een concurrent gaan werken.

De relaties in het relatiebeding

Het ligt aan de afspraken in het relatiebeding wie of wat als relatie omschreven wordt. Meestal gaat het in ieder geval om:

  • Leveranciers van diensten en producten aan de oude werkgever van de werknemer.
  • Afnemers van diensten en producten aan de oude werkgever van de werknemer.
  • Aanvragers van offertes bij de oude werkgever.
  • Aanbieders van offertes bij de oude werkgever.

Het is natuurlijk ook mogelijk om een lijst op te stellen waarin de relaties met naam en toenaam worden genoemd. Dit is een goede manier om misverstanden te voorkomen.

Eisen relatiebeding

Net als het concurrentiebeding moet het relatiebeding aan een aantal eisen voldoen. De belangrijkste zijn:

  • Het relatiebeding mag het de werknemer niet onmogelijk maken zijn werk te doen. De lijst met relaties waar hij niet mag werken moet dus billijk zijn.
  • Het beding moet de periode vermelden waarin de beperking geldt om zaken te doen met een relatie of te werken met een relatie. Deze periode moet redelijk zijn en mag dus niet eeuwig duren.
  • Een relatiebeding moet schriftelijk vastliggen in het arbeidscontract. Het beding moet door de werknemer ondertekend zijn.

Arbeidsovereenkomst zonder relatiebeding

Als een arbeidsovereenkomst geen relatiebeding bevat, kunt u als werkgever in principe weinig ondernemen tegen een werknemer die met uw relaties aan de haal gaat. Een uitzondering ontstaat als de werknemer overduidelijk fout zit en hij de grenzen overschrijdt van wat algemeen aanvaard wordt. Hij pleegt dan een onrechtmatige daad die u bij de rechter aan kunt vechten. Toch kunt u hier beter van tevoren over nadenken en een goed geformuleerd relatiebeding opnemen.

Beding en bedrijfsovername

Een relatiebeding blijft ook geldig na een bedrijfsovername. Het beding dat de werkgever en werknemer tekenden blijft dus in stand, zelfs als de werkgever met de arbeidsovereenkomsten wordt overgenomen.

Relatiebeding of concurrentiebeding?

Het is aan u om te kiezen voor een relatiebeding of een concurrentiebeding. Een concurrentiebeding is veel strikter dan een relatiebeding en beschermt uw belangen beter. Nadeel is dat het concurrentiebeding sneller door een rechter wordt vernietigd, omdat het de vrije arbeidskeuze van een werknemer belemmert. Een goed opgesteld relatiebeding is daarom een gulden middenweg. Het dwingt u wel +om goed na te denken over welke belangen – en belangrijker: relaties – u precies wilt beschermen. Een goede formulering is daarbij essentieel, helemaal omdat een rechter de inhoud van een beding meestal letterlijk uitlegt.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.