Logo
  • Achtergrond
  • 20 december 2021
  • -

De vijf meestgestelde vragen over het pensioenakkoord

Het pensioenakkoord komt eraan. Dat betekent dat het nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2023 ingaat. Wat betekent dit voor jou als werkgever en hoe bereid je je hierop voor? In dit artikel geeft Folkert Pama (directeur a.s.r. pensioenen) antwoord op de vijf meestgestelde vragen.
Beeld De vijf meestgestelde vragen over het pensioenakkoord

1. Waarom een nieuw pensioenstelsel?

De overheid wil dat jouw werknemers in 40 jaar tijd een goed pensioen opbouwen, ofwel een pensioen dat gelijk is aan 75 procent van het gemiddelde loon in die 40 jaar. Hoe je tot dat bedrag komt verandert nu: de pensioentoezegging wordt voor iedereen een beschikbare premie. Die premie wordt leeftijdsonafhankelijk; voor iedere werknemer geldt een gelijk percentage. Werknemers krijgen bovendien meer individuele keuzemogelijkheden. Zo wordt hun pensioen een stuk persoonlijker. 

Door het pensioenakkoord moeten veel pensioenregelingen aangepast worden, zo ook die binnen het Werknemers Pensioen van a.s.r. Als de wetgeving rond is passen wij ons pensioenproduct aan, zodat je als werkgever samen met je werknemers klaar bent voor de toekomst.

2. Sluit het nieuwe pensioenstelsel ook beter aan op de veranderende arbeidsmarkt?

Ja, absoluut. In de huidige arbeidsmarkt veranderen mensen steeds vaker van baan. Bedrijfstakpensioenfondsen, wat a.s.r. als verzekeraar níét is, moeten in hun pensioenregelingen een doorsneepremie hanteren. In het huidige stelsel sluit daardoor de pensioenopbouw voor een werknemer niet goed aan bij de betaalde pensioenpremie. De hoogte van die premie wordt in de nieuwe situatie gelijk getrokken met de pensioenopbouw. Op die manier sluit de premie die je als werknemer betaalt beter aan bij het pensioen dat je opbouwt, ook als je van baan wisselt.

Ook het nabestaandenpensioen wordt gestandaardiseerd. Hierdoor hebben je werknemers beter inzicht in wat hun partner krijgt als ze komen te overlijden en dat is een geruststellend vooruitzicht.

3. Welke gevolgen heeft het nieuwe pensioenstelsel voor jou als werkgever?

Het nieuwe pensioenakkoord biedt werknemers dus goede mogelijkheden. Maar welke financiële gevolgen heeft het pensioenakkoord voor jou als werkgever? Die financiële gevolgen hangen af van een aantal zaken:

  • De regeling die de organisatie nu heeft
  • De nieuwe regeling die je met je werknemers afspreekt
  • Het moment waarop deze nieuwe regeling wordt geïmplementeerd
  • De samenstelling van je personeelsbestand, nu en in de toekomst
  • Welke overgangsmaatregelen je met je werknemers afspreekt

Zoals je ziet verschillen de financiële gevolgen per bedrijf. Het is daarom verstandig om tijdig contact op te nemen met je pensioenadviseur die jou persoonlijk kan begeleiden.

4. Hoe zit het als je een middelloonregeling hebt?

Als je organisatie een middelloonregeling kent, kan het aantrekkelijk zijn om over te stappen naar een beschikbare premieregeling voordat de nieuwe wet in werking treedt. Tot 2027 kan je dan namelijk nog gebruik maken van de zogenaamde marktrentestaffel. Zo heb je meer ruimte om je medewerkers een goed pensioen te bieden.

5. Is het pensioenakkoord al definitief?

Nee, nog niet. De wetgeving kan namelijk nog aangepast worden en een aantal onderdelen moeten verder worden ingevuld. Het staat bijvoorbeeld nog niet vast hoe je als werkgever de overgang naar een beschikbare premieregeling met een vlakke premie moet vastleggen of hoe het nabestaandenpensioen er exact uit gaat zien. Ook staat nog niet vast hoe eventuele compensatieregelingen moeten worden ingevuld. Het is hierdoor nog niet mogelijk om duidelijke afspraken in cao's of pensioenregelingen te maken. Wel is het verstandig om nu al goed te gaan kijken naar de stappen die je moet zetten als de wetgeving definitief is.

Je ziet: er is veel om je als werkgever op te oriënteren. Wil je straks klaar zijn voor het nieuwe pensioenstelsel, ga dan tijdig het gesprek over de mogelijkheden met je pensioenadviseur.

Meer weten? Ga naar asr.nl/pensioenakkoord voor meer informatie.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.