Logo
 • Achtergrond
 • 13 maart 2011
 • HRpraktijk

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding beschermt de werkgever tegen oneerlijke concurrentie door oud-werknemers die bij een concurrent gaan werken of zelf een bedrijf oprichten. Het beding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst en voorkomt dat de oud-werknemer belangrijke bedrijfsgegevens en zakelijke relaties ‘meeneemt’. Een goed concurrentiebeding opstellen is echter nog niet zo eenvoudig.

Concurrentiebeding niet altijd noodzakelijk

Arbeidsovereenkomsten worden vaak automatisch voorzien van een concurrentiebeding. Dat is handig, omdat u in principe alleen tegen concurrerende werknemers kunt optreden als er een concurrentiebeding bestaat. Werknemers die echter zo ver gaan dat ze de grenzen van de algemene maatschappelijke onzorgvuldigheid overschrijden, kunnen ook zonder beding worden aangepakt.

Concurrentiebeding niet altijd geldig

Het concurrentiebeding belemmert de werknemer soms om vrij een baan te kiezen. Op verzoek van de werknemer kan een rechter beslissen dat het concurrentiebeding te verstrekkend is, en dat het geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd. Het beding kan ook zijn geldigheid verliezen als de functie van de werknemer ingrijpend verandert. Werkgever en werknemer moeten in dat geval een nieuw beding overeenkomen. Een concurrentiebeding moet verder voldoen aan twee wettelijke eisen:

 • Het beding geldt alleen voor meerderjarige werknemers.
 • Het beding moet schriftelijk zijn afgesproken in de individuele arbeidsovereenkomst. De werknemer moet het concurrentiebeding ondertekenen. Een afspraak in de cao is dus niet voldoende.

Onderdelen van het concurrentiebeding

Een goed concurrentiebeding beschrijft duidelijk waar het de werknemer in beperkt als hij de deur uitloopt. Over de volgende drie punten moet nagedacht worden:

 • Werk: de werkzaamheden die de werknemer zeker niet mag doen als hij weggaat.
 • Tijd: de periode die de werknemer de werkzaamheden niet mag uitvoeren. De rechter zal een te lange periode zeker afkeuren als het tot een rechtszaak komt.
 • Plaats: de geografische beperking die de werknemer wordt opgelegd om zijn werkzaamheden uit te voeren mag niet te ruim bemeten zijn. De rechter zal een wereldwijd verbod afkeuren.

Aandachtspunten concurrentiebeding

Het concurrentiebeding moet duidelijk vermelden welke werkzaamheden wanneer en waar verboden zijn. Het is handig als het beding ook aan de volgende voorzorgsmaatregelen voldoet:

 • Een ondertekend exemplaar van het concurrentiebeding in het personeelsdossier van de werknemer.
 • Laat bij iedere belangrijke wijziging van de arbeidsrelatie een nieuw beding ondertekenen.
 • Formuleer een duidelijk boetebeding.
 • Neem in het beding op dat dit nog steeds geldt na promotie van de werknemer of overname van het bedrijf.

In de Kennisbank-artikelen op HR Premium vindt u meer praktische HR-informatie over (concurrentie)bedingen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.