HR Strategie topics

Strategische HR-onderwerpen voor de
top in HR-management. Geselecteerd
door de redactie van HR Strategie.

HR-transformatie naar change management

Welke HR-transformatie is nodig om goed in te kunnen spelen op alle interne en externe veranderingen?

4 voordelen van AR voor uw werk

Een door internet gegenereerde informatielaag die wordt geprojecteerd op de wereld om u heen, dat is de kern van augmented reality (AR). Wat zijn de mogelijke voordelen voor uw werk?

10 trends voor de werkplek van morgen

Welke trends zijn de komende jaren van invloed op de werkplek? En wat betekent dit voor medewerkers en HR?

HR-analytics: dataschoonmaak in 3 stappen

Een grondige schoonmaak van de data is vaak de eerste winst in een HR-analytics project.

Talent Management: 5 prioriteiten

De prio's om het gat te dichten tussen wat werkgevers doen om talent te managen en wat werknemers zelf denken.
1
2
3
4
5

Actueel

 • download

  Tien tips om uw HR-afdeling 2020-proof te maken

  De rol van HR verandert. Rob Vinke, Hoogleraar Personeelswetenschappen aan de Universiteit Nyenrode, stelt dat HR in 2020 vooral een rol als business partner vervult. De focus verschuift van administratieve HR-zaken naar HR strategie, data analyse, adviseren en kennisdelen.
  28 juni 2016
 • Nieuws

  De 5 belangrijkste factoren voor het succes van een project

  Projectmanagement is niet moeilijk als je weet waar je op moet letten. Iedereen kan de basisvaardigheden leren voor het managen van een project. Dan gaat het om het maken van een plan en planning, de scope definiëren, het rapporteren over voortgang en financiën, risico’s en maatregelen definiëren et cetera. Dat is het papierwerk. Daarna komt het managen en daar gaat het vaak mis bij de meeste projecten.

  28 juni 2016
  Door: 
  Hilde Vossen
 • Achtergrond

  HR als businesspartner: haarfijn aanvoelen waar je waarde toevoegt

  De relatie tussen HR en de business is een continu onderwerp van gesprek. Jan Tjerk Boonstra is ervan overtuigd dat HR de slag alleen kan maken als ze die link naar de business echt legt, en ook de daartoe benodigde competenties ontwikkelt. Het gaat dan om zaken als analytisch vermogen, organiserend vermogen en organisatiesensitiviteit. Het waarmaken van die nieuwe rol is geen sinecure.
 • Nieuws

  Checklist Projectmanagement

  Er zijn in elk project een aantal 'spelregels' te definiëren. In chronologische volgorde
  zijn dat:

  28 juni 2016
  Topic: 
  1 favoriet
 • Opinie

  HR in 2020: van gelijk hebben naar gelijk krijgen

  HR in 2020. Is het koffiedik kijken of kunnen we nu al veel zaken voorspellen en invullen? Hoe ziet de arbeidsmarkt er dan uit en wat betekent dit voor organisaties en in het bijzonder de rol van HR? Lees, huiver en… krijg gelijk!
  27 juni 2016
  door: Rob Vinke
 • Achtergrond

  8 bruikbare interne secundaire informatiebronnen voor HR-analytics

  Werkgevers genereren over uiteenlopende thema’s personeelsgegevens. We bespreken hier een aantal categorieën die zeer bruikbare databronnen kunnen zijn voor het beantwoorden van specifieke analyticsvraagstukken.
  Topic: 
 • Nieuws

  Management krijgt 5,3 voor communicatie beleid en strategie

  Medewerkers beoordelen de mate waarin leidinggevenden hen op de hoogte houden van wat er speelt in de organisatie gemiddeld met een krappe voldoende: een 5,9. Dit blijkt uit onderzoek van Effectory onder ruim 400.000 medewerkers uit 800 organisaties.

  23 juni 2016
  Door: 
  Mariel Hovemann
 • Nieuws

  Wifi-tracking medewerkers valt onder privacywetgeving

  Met wifi-tracking worden persoonsgegevens verzameld en daarmee valt dit onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar aanleiding van onderzoek. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij de inzet van wifi voor bijvoorbeeld het meten van bezettingsgraden op kantoren. Wat mag wel en niet?

  22 juni 2016
  Door: 
  Peter van den Hout
  Topic: 
 • Opinie

  In 5 stappen naar een 'future proof' talentmanagement

  Hoe blijf je als organisatie in deze business concurrerend, nu en in de toekomst? Dat kan alleen met goed talentmanagement. Maar in tegenstelling tot de heersende opvatting is dat geen zaak van de HR-manager. Met deze 5 stappen maak je talentmanagement klaar voor de toekomst.
  20 juni 2016
 • Nieuws

  Robots nemen uw baan (voorlopig) nog niet over

  Het verruilen van werknemers voor robots in veel functies is in Nederland voorlopig nog niet aan de orde. Maar liefst 80 procent van de bedrijven heeft de afgelopen twee jaar niet geïnvesteerd in technologische innovatie. 16,8 procent heeft geïnvesteerd in conventionele automatisering, terwijl slechts 0,8 procent investeerde in robotisering.

  20 juni 2016
  Door: 
  Peter van den Hout

Partners