Logo

Lang verzuim laat zich voorspellen

Wanneer heeft een zieke medewerker baat bij snelle interventie om langdurig verzuim vóór te blijven? Wanneer is het zinvol om in een vroeg verzuimstadium als werkgever en werknemer onderling afspraken te maken over werkhervatting? Met het door Arbo Unie ontwikkelde In.zicht is deze afweging zeer accuraat te maken. Bedrijfsarts Corné Roelen: “Ik ken - ook internationaal - geen ander instrument dat langdurig verzuim zo goed voorspelt.”
Beeld Lang verzuim laat zich voorspellen

Het principe van In.zicht is eenvoudig: een medewerker die zich heeft ziekgemeld, vult op de vierde of zevende dag van zijn of haar verzuim – afhankelijk van waar de werkgever voor kiest - een korte online vragenlijst in. Corné: “De lijst bestaat uit twaalf eenvoudige vragen. Bijvoorbeeld over wat ongeveer de klachten zijn, of de medewerker al bij de huisarts is geweest, of er al contact is geweest met de leidinggevende, of er sprake is van vermoeidheid of pijn. Zo brengen we de belangrijkste voorspellers van langdurig verzuim in kaart. De antwoorden worden direct via een algoritme omgezet in een risicopercentage. Aan de hand daarvan krijgt de medewerker op hetzelfde moment al online een terugkoppeling en brengen wij advies uit aan de werkgever over hoe deze kan helpen de duur van het verzuim te beperken.”

Kiezen voor de aanpak die het beste werkt

Bij een risico op langdurig verzuim van minder dan dertig procent, luidt dat advies: nodig de medewerker snel uit en ga in gesprek over wat er nodig is om weer aan het werk te gaan. “Je hoeft dan dus niet op de analyse van de bedrijfsarts te wachten”, zegt Corné. Bovendien voorkom je op deze manier dat klachten meer als een medisch probleem behandeld worden dan nodig is. Levert In.zicht een hoger risicopercentage op langdurig verzuim op, dan adviseren we vaak om de medewerker versneld bij de bedrijfsarts uit te nodigen. Zodat die direct – en met voorinformatie die helpt richting te geven aan het gesprek - kan beoordelen hoe realistisch dat hoge risico is. En of het nuttig is om direct interventies in te zetten die iemand toch weer sneller aan het werk krijgen. In.zicht helpt je dus te kiezen voor de aanpak die het beste werkt. Wel zo prettig voor de medewerker, en het bespaart werkgevers uiteindelijk kosten.”

Voorsorteren voor het juiste herstelpad

Uit wetenschappelijke toetsing blijkt dat In.zicht het onderscheid tussen kort en lang verzuim in 85 procent van de gevallen juist inschat. “Daarmee is dit instrument geweldig accuraat”, vertelt Corné enthousiast. “En dat brengt grote voordelen met zich mee. In.zicht bevordert dat werkgevers en medewerkers zelf hun verantwoordelijkheid pakken waar dat kan, en dat mensen bij wie langdurig verzuim dreigt, eerder door de bedrijfsarts gezien worden. Ook dat kan voorkomen dat verzuim echt lang gaat duren. Bij psychische klachten, een van de belangrijkste oorzaken van langdurig verzuim, is het bijvoorbeeld zinvol om in een vroeg stadium te beginnen met interventies. Soms zijn die medewerkers al elders in behandeling, maar vaak zonder dat daarbij ook wordt gekeken hoe de werksituatie kan worden ingezet als onderdeel van het herstelproces. Terwijl we weten dat gedeeltelijke werkhervatting, op basis van wat iemand op dat moment aankan, daar aanzienlijk aan kan bijdragen. Zo kunnen we met In.zicht medewerkers ook al snel voorsorteren voor het herstelpad dat bij hun klachten aansluit. Ook dat heeft een positief effect op de kwaliteit van onze dienstverlening en daarmee op de verzuimcijfers van organisaties die dit instrument gebruiken.”

Aanbieder

LeverancierArbo Unie
RegioNieuwegein
Meer informatie

Gerelateerde cases

Vacatures

Jobcoach

Circulus via Geerts & Partners

HR Business Partner

Publiek Netwerk in opdracht van Omgevingsdienst IJmond

Teamleider Beleid & Advies

OMO via Geerts & Partners
Bekijk alle vacatures