Logo
  • Persbericht
  • 25 oktober 2018

‘Verpleegkundigen, leraren en ambtenaren zijn niet gelukkig in hun werk’

Zijn verpleegkundigen, leraren of ambtenaren gelukkig in hun werk? Slechts 34% antwoord hier bevestigend op. Dit blijkt uit onderzoek van Driessen in samenwerking met Kantar TNS onder zowel burgers als werkenden in de overheid, het onderwijs en de zorg. Dit is overigens niet in lijn met de perceptie van het eigen werk: mensen die werken in deze sectoren beoordelen hun eigen werkgeluk steevast hoog (7,5). Zelfs hoger dan de private sector (7,3).

Beeld ‘Verpleegkundigen, leraren en ambtenaren zijn niet gelukkig in hun werk’

Waar mensen die werken in de publieke sector aangeven gelukkig te zijn in hun werk, denkt de samenleving hier anders over. Ook werkenden in de publieke sector (bestuur, directie, management, HRM en overige medewerkers) denken slechts in beperkte mate dat hun collega’s gelukkig zijn in hun werk. Opvallend is dat de overheid hoger scoort dan onderwijs en zorg & welzijn.

Vergroten van werkgeluk

Voor werknemers in de publieke sector blijkt vooral de inhoudelijke aantrekkelijkheid van het werk en contacten met de leidinggevenden van belang zijn voor hun werkgeluk, gevolgd door contacten met collega’s, werk-privébalans, werkstress en doorgroeimogelijkheden. Andere domeinen – waaronder inkomen – zijn minder van belang voor het werkgeluk van ambtenaren. Over het algemeen verschillen de drijfveren van werkgeluk in de publieke sector niet heel veel van de drijfveren van werkgeluk in de private sector; ook in de private sector zijn inhoudelijke aantrekkelijkheid van het werk en contacten met de leidinggevende het sterkst geassocieerd met werkgeluk. Wel spelen voor werknemers in de publieke sector inkomen en baanzekerheid een kleinere rol voor het ervaren van werktevredenheid, terwijl de aanwezigheid van doorgroeimogelijkheden juist belangrijker zijn.

Werkgeluk leidt tot hogere prestaties

Over het belang van werkgeluk is minder verdeeldheid. De overgrote meerderheid van alle respondenten is ervan overtuigd dat werkgelukkige medewerkers in de publieke sector beter presteren. Dit is in lijn met wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat gelukkige mensen beter presteren op hun werk, met name in beroepen waarin creativiteit en sociabiliteit vereist zijn. Daar komt bij dat het vergroten van het werkgeluk van medewerkers in de publieke sector ook helpt om bij te dragen aan het geluk van burgers. Deze positieve effecten van geluk worden hoofdzakelijk gedreven door vier gerelateerde, maar verschillende mechanismen.

  1. Mensen zijn energieker als ze zich beter voelen.
  2. Mensen die zich beter voelen hebben meer zelfcontrole.
  3. Gelukkige mensen hebben een positievere attitude
  4. Mensen die zich beter voelen verbreden hun blikveld.

Overheid scoort het laagst op bijdrage aan gelukkige samenleving

De maatschappij vindt vooral dat het werk binnen zorg & welzijn bijdraagt aan het geluk in onze samenleving. Maar ook het onderwijs scoort hoog. Slechts een klein percentage is ervan overtuigd dat het werk in de overheid bijdraagt aan het geluk in de maatschappij. Mensen die zelf werken in de publieke sector zijn meer overtuigd van de bijdrage van hun werk aan het geluk in onze samenleving. Maar ook daar geldt, de bijdrage van de overheid aan ons geluk wordt minder herkend dan bij onderwijs en zorg & welzijn. Dit zijn opvallende resultaten, omdat het verband tussen geluk en de kwaliteit van de overheid zeer sterk is (World Happiness Report 2018). De kwaliteit van de overheid is hier gemeten aan de hand van zes dimensies: politieke stabiliteit, kwaliteit van de regelgeving, effectiviteit van de overheid, de rechtsstaat, corruptiebeheersing, en stem en verantwoording. Alle zes de dimensies van overheidskwaliteit hebben een sterk positief verband met geluk.

Dit artikel is gebaseerd op een representatief landelijk onderzoek onder 956 respondenten, bestaande uit bestuur, directie, management, HRM, medewerkers en burgers, uitgevoerd door Kantar TNS in opdracht van Driessen. Onderzoeksinstituut EHERO (onderdeel EUR) heeft aanvullend literatuuronderzoek gedaan. Het complete onderzoek is uitgegeven in het hardcover boek ‘Geluk werkt door’. Dit kan aangevraagd worden op https://www.driessen.nl/gelukwerktdoor/.

Producttips