Logo
  • Persbericht
  • 18 maart 2022
  • Equivalence

Terugkeerpremie ZW eigenrisicodragers verhoogd

De terugkeerpremie ZW is van toepassing op werkgevers die na een periode van ZW-eigenrisicodragerschap terugkeren in het publieke bestel.

Beeld Terugkeerpremie ZW eigenrisicodragers verhoogd

De terugkeerpremie wordt meestal vastgesteld op de helft van de sectorale premie, omdat UWV geen zicht heeft op de feitelijke ZW-schadelast van de eigenrisicodragers. De helft van de sectorale premie is echter lang niet altijd een goede afspiegeling van het risicoprofiel van de werkgever. Daarnaast resulteert deze terugkeerpremie in een duidelijk tekort in het financieren van de staartlasten (de ZW-uitkeringen die achterblijven in het publieke bestel bij een overstap van publiek naar eigenrisicodragerschap).

Om die reden wordt de terugkeerpremie per 1 januari 2024 verhoogd van de halve naar de hele sectorale premie. Hierdoor wordt voorkomen dat er regelmatig wordt gewisseld tussen het eigenrisicodragerschap en publieke premie vanuit een door het systeem gecreëerd financieel voordeel. De wijziging geldt voor werkgevers die op of na 1 januari 2023 vanuit het eigenrisicodragerschap terugkeren naar het publieke bestel. Denkt u erover om terug te stappen vanuit het ZW eigenrisicodragerschap naar publieke premie? Dan is het verstandig om dat dit jaar nog te doen.

Op tijd afmelden voor het ZW eigenrisicodragerschap

Houd er rekening mee dat het formulier voor het beëindigen van het eigenrisicodragerschap ten minste 13 weken voor de einddatum bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Als u zich wilt afmelden voor 1 juli 2022, moet uw formulier dus voor 1 april binnen zijn.

Twijfel

Twijfelt u over een terug stap? Neem contact op met Equivalence. Wij maken een gedegen prognoseberekening voor u waarbij de kosten van het publieke bestel worden vergeleken met het ZW eigenrisicodragerschap. Op basis van het adviesrapport van Equivalence maakt u een weloverwogen keuze.

Meer informatie

Meer informatie? Neem contact op met Equivalence.

Producttips